Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Pierściński
Miejsce urodzenia: Opacz
Data urodzenia: 07-05-1939
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Pierściński, w latach 1980-ch pracownik prywatnego zakładu usług wodno-kanalizacyjnych oraz PGM w Częstochowie, figuruje jako "internowany" w aktach osobowych Zakładu Karnego w Łupkowie oraz w aktach tzw. Ośrodka Odosobnienia (więzienia) w Rzeszowie-Załężu z roku 1982. Zapisano w nich między innymi, że Stanisław Pierściński został internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Częstochowie nr 025/D/82 z dnia 15 lipca 1982 i osadzony 22 lipca 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. W dniu 28 sierpnia 1982 Stanisław Pierściński został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie i następnie zwolniony z tego więzienia w dniu 06.10.1982. IPN Rz 56/202, IPN Rz 52/576.
Stanisław Pierściński występuje jako "internowany" w wykazach SB i MSW dotyczących osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenów województwa częstochowskiego (w okresie od dnia 13 grudnia 1981 do grudnia 1982): w wykazie sporządzonym w Wydziale "C" KW MO w Częstochowie w latach 1981-1982 oraz w wykazie Biura Śledczego MSW z roku 1982. Zapisano, że Stanisław Pierściński został internowany dn. 15 lipca 1982 na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Częstochowie za "rozprowadzanie nielegalnych wydawnictw" i osadzony w tzw. Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Rzeszowie-Załężu (w dniu 22 lipca 1982). Zapisano także, że to internowanie ww. "uchylono" na mocy decyzji KW MO w Częstochowie z dnia 24 września 1982. IPN BU 01152/35, IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248).
Stanisław Pierściński figurował w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "CDN" zarejestrowanej dnia 26 kwietnia 1982 przez SB z Wydz. V KW MO w Częstochowie (nr rej. Cz-6254). Sprawa ta dot. operacyjnej kontroli i inwigilacji Stanisława Pierścińskiego i kilkunastu członków NSZZ "Solidarność" z regionu częstochowskiego. Stanisław Pierściński był bowiem podejrzany o "kolportaż nielegalnych ulotek" w Częstochowie i innych miejscowościach woj. częstochowskiego. W kartotekach SB zapisano, że "z dniem 6 marca 1984 materiały [tej sprawy] złożono w archiwum" pod sygn. 1224/II po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej z ww. Akta o sygn. 1224/II zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.