Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wilczyński
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 25-03-1915
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa
Znany/a też jako:
Marian Kawecki

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności do "nielegalnej organizacji" grupy osób, w tym Stanisława Wilczyńskiego. Śledztwo przeciwko ww. toczyło się w okresie od 30.06.1949 do 24.02.1950. Dnia 18.02.1950 zostało wyłączone do odrębnego prowadzenia. Z akt IPN Wr 102/129 wynika, iż 09.03.1950 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez of. śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu (znak sprawy Pr II 160/50). IPN Wr 038/2914 (6081/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 31.03.1950 Stanisław Wilczyński został uznany winnym m.in. tego, że jako współorganizator "kontrrewolucyjnej organizacji >WiN< pod kryptonimem >Inspektorat Afryka< z siedzibą we Wrocławiu" i jej komendant "w czerwcu 1946 w Świdnicy, działając na szkodę Państwa Polskiego zbierał (...) wiadomości i dokumenty stanowiące tajemnicę państwową, a to: wykaz osób zatrzymanych w areszcie śledczym PUBP w Świdnicy i wykaz pracowników PUBP w Świdnicy, które to dokumenty przekazał do dowództwa nielegalnej organizacji >WiN< we Wrocławiu", w czerwcu 1956 wspólnie z innymi "przechowywał bez zezwolenia, dwa pistolety z amunicją", i skazany na karę łączną 8 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 30.06.1949. Karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 1 i 2 we Wrocławiu, Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie i Rudzie Śląskiej oraz Więzieniu w Sztumie i Gdańsku, skąd został zwolniony 10.10.1953 na przerwę w odbywaniu kary. Dnia 22.06.1954 Rada Państwa skorzystała z prawa łaski i darowała ww. resztę nieodcierpianej kary więzienia i złagodziła karę dodatkową do 2 lat. Postanowieniem z 29.05.1957 Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego uchyliło wyrok WSR z 31.03.1950 i postępowanie przeciwko ww. umorzyło (znak sprawy Zg.Og.284/57). Przesłanką do umorzenia postępowania karnego było ujawnienie działalności Stanisława Wilczyńskiego w 1947 roku przed komisją amnestyjną. Na mocy Postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z 11.08.1958 ww. przyznano odszkodowanie za niesłuszne skazanie i przebywanie w więzieniu. IPN Wr 102/129 (Sr 229/50), IPN Wr 101/10944 (Żo 82/57).
Materiały dot. Stanisława Wilczyńskiego, b. członka AK od 1943 roku, posługującego się nazwiskiem Marian Kawecki, który 07.03.1947 ujawnił się przed komisją amnestyjną przy WUBP w Szczecinie. Materiały pierwotnie złożono pod sygn. 2571/B, w 1976 roku przerejestrowano pod sygn. 9532/II, a w 1978 roku zniszczono. Materiały o sygn. 9532/II zniszczono w 1978 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone w Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w latach 1974-1984. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. WiN >Inspektorat Afryka< działającej w roku 1946 na terenie Wrocławia i Świdnicy". Stanisław Wilczyński, ps. "Beduin" występuje w opracowaniu jako dowódca ww. organizacji. IPN Wr 049/5 (F-5), IPN BU 0179/5 (Charakterystyka Nr 5).
.