Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konstanty
Nazwisko: Olechno
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 10-10-1930
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Malwina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Konstanty Olechno był rozpracowywany przez SB RUSW w Kołobrzegu w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Zegar" (rej. Ko 23246), prowadzonej w okresie 05.05.1984 - 28.05.1986. Sprawę wszczęto po uzyskaniu informacji od radzieckiej służby kontrwywiadu, że podejrzewa ww. o prowadzenie „wrogiej działalności”, która miała polegać na opowiadaniu o „jakoby lepszym życiu na Zachodzie” i na namawianiu żołnierzy radzieckich stacjonujących w Polsce do ucieczki za granicę oraz oferowaniu pomocy w takim przedsięwzięciu. W toku sprawy postanowiono zastosować prowokację, w wyniku której nie udało się jednak potwierdzić, aby Konstanty Olechno ponownie składał żołnierzom podobne propozycje w dalszym okresie. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 5067/II. IPN Sz 00105/121 (5067/II), IPN Sz 00124/633 (5067/2) mikrofilm.
Materiały 2754/Śl zostały założone w związku z zeznaniami jednego z członków siatki szpiegowskiej wywiadu USA, który stwierdził, że Konstanty Olechno wiedział o jego działalności. Sprawę wszczął Wydz. II WUdsBP w Koszalinie, a po powołaniu ww. do wojska przejął ją do prowadzenia Wydział Informacji Wojskowej 7 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Sprawa, prowadzona w latach 1951-1955 zmierzała do wyjaśnienia dlaczego Konstanty Olechno nie powiadomił władz o działalności szpiegowskiej innych osób. Materiałów brak.
W teczce pracy Tajnego Współpracownika (TW) ps. „Mat” (nr rej. Ko 15745) zachowały się informacje dotyczące Konstantego Olechno z okresu 27.02.1985 - 28.01.1986. IPN Sz 00104/452 t. 1-2 (20690/I).
.