Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Bielawiec
Miejsce urodzenia: Peńskie
Data urodzenia: 17-05-1931
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Agitator" (nr rej. Bk 36605) jako podejrzany o prowadzenie antysocjalistycznej działalności w środowisku wiejskim opartej na zdelegalizowanej Solidarności. Sprawę prowadziła w okresie 09.12.1985 - 13.11.1987 Grupa VI RUSW w Mońkach. Zakończono z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". Materiały zarchiwizowano pod sygn. 3743/II. Materiały o sygn. 3743/II zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Klan" (nr rej. Bk 35316) została założona na grupę działaczy Solidarności działających w środowisku wiejskim. Sprawę prowadziła w okresie 29.06.1985 - 10.12.1985 Grupa VI RUSW w Mońkach. Józef Bielawiec był rozpracowywany w wyżej wymienionej sprawie pod nr rej. Bk 35317 z powodu działalności "na bazie zdelegalizowanej Solidarności w środowisku wiejskim". Rozpracowanie zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 3184/II. Materiały o sygn. 3184/II zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W teczce personalnej tajnego współpracownika o ps. "Józek" (nr rej. Bk 35902) prowadzonej w okresie 26.02.1986 - 11.07.1988 przez SB RUSW w Mońkach zachowały się informacje dotyczące Józefa Bielawca. Józef Bielawiec był aktywnym działaczem "Solidarności", głównym założycielem tego związku z miejscu zamieszkania, utrzymywał kontakty z innymi członkami "Solidarności", agitował mieszkańców wsi, aby nie brali udziału w głosowaniu do rad narodowych. IPN Bi 009/282 (7905/I).
.