Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Ilkiewicz
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 14-07-1909
Imię ojca: Wilhelm
Imię matki: Matylda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne. "Materiały dot. byłych członków AK i WiN z terenu Lwowa i innych okolic. Lata od 1949 do 1955". Marian Ilkiewicz występuje w raporcie specjalnym PUBP w Bytomiu z 28.09.1949 jako osoba aresztowana i przekazana do WUBP we Wrocławiu oraz w wykazie figurantów rozpracowania obiektowego o krypt. "Radwan" z 22.08.1953, prowadzonego przez Wydz. III WUBP w Katowicach. IPN Ka 032/16 t. 2/2 (17A/3).
Akta śledztwa nr 1792/49 prowadzonego w latach 1949-1950 przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu przeciwko grupie osób, w tym Marianowi Ilkiewiczowi w związku z podejrzeniem o "współpracę z czł.[onkami] bandy dywersyjno-terrorystyczno-rabunkowej". Sprawę zakończono w dniu 27.01.1950 sporządzeniem przez oficera śledczego WUBP aktu oskarżenia i przesłaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/2435 (5503/III).
Dnia 31.01.1950 prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez of. śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu (znak sprawy Pr. II 66/50). Wyrokiem WSR z 10.02.1950 Marian Ilkiewicz został uznany za winnego tego, że w czerwcu 1949 r. mając "wiarygodną wiadomość" o planowaniu "gwałtownego zamachu na jednostkę P.L.L ", mającą polegać na sterroryzowaniu lotników i zmuszeniu ich do "wyjazdu za granicę Państwa Polskiego", nie zameldował o tym "władzom powołanym do ścigania przestępstw", i skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 01.12.1949. Postanowieniem z 14.06.1950, na skutek rewizji obrońcy ww., Najwyższy Sąd Wojskowy uchylił wyrok WSR z 10.02.1950, umorzył postępowanie karne z powodu "niedostatecznych dowodów winy" i zarządził natychmiastowe wypuszczenie Mariana Ilkiewicza na wolność. Ww. został zwolniony dnia 24.06.1950 z Więzienia Nr 1 we Wrocławiu. IPN Wr 21/3843 (Sr 110/50).
Marian Ilkiewicz występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP w roku 1955. Materiały o sygn. 266/II zniszczono w roku 1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W 1969 roku Marian Ilikiewicz poddany był obserwacji przez Wydz. "B" KW MO w Katowicach. Brak możliwości ustalenia powodów obserwacji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Opracowanie wewnątrzresortowe sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974 dot. organizacji "Wolność i Niepodległość", działającej w latach 1947-1949 na terenie województwa wrocławskiego. Marian Ilkiewicz występuje jako pomocnik ww. organizacji. IPN Wr 049/1 (F-1).
.