Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Janicki
Miejsce urodzenia: Krywula
Data urodzenia: 15-11-1913
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa
Znany/a też jako:
Bujko

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa obiektowa o krypt. "Zguba" dot. byłych członków Armii Krajowej. W aktach znajduje się oświadczenie o ujawnieniu się Wacława Janickiego (Bujko) ps. "Wrzosek" - komendanta rejonu AK Żelechów. Ww. ujawnił się 19.04.1947 przed Komisją w PUBP w Świdnicy. IPN Po 003/201 t. 1 (201/IV).
Materiały z lat 1949-1953 dot. "b. podziemia akowsko-winowskiego". W aktach znajdują się materiały dot. rozpracowania obiektowego o krypt. "Brygada", prowadzonego w okresie 18.02.1951 - 13.08.1955 przez WUBP/WUdsBP we Wrocławiu, dot. byłych członków wileńskiego okręgu AK przebywających na terenie województwa wrocławskiego. Janicki vel Bujko Wacław jest wymieniony jako dowódca kompanii o ps. "Wrzosek" w powiecie Garwolin. IPN Wr 032/431 (3322/IV).
Wacław Janicki występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez PUdsBP Świdnica 02.12.1955. Akta (59 kart) zostały przejęte przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu do nr. 3381. Materiałów o sygn. 42329/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 19.03.1980 Wacław Janicki został zarejestrowany pod nr. 3381 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Krzyż" (o tym samym nr. rejestracyjnym), założonej i prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu z powodu "propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii". Prowadzenie sprawy zakończono 08.07.1980 z powodu zaniechania wrogiej działalności. Materiały złożono w archiwum pod nr. 689/II, a następnie zniszczono (protokół brakowania nr 70/89 z 20.07.1989). Materiały o sygn. 689/II zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 26.01.1982 Wacław Janicki został zarejestrowany pod nr. 4768 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Bat" (nr rejestracyjny 4237), założonej 21.05.1981 i prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu "na fakt podejmowania negatywnych inicjatyw politycznych wobec władz państwowo-politycznych" - "projekt organizacji nowego koła ZBOWiD w Świdnicy z udziałem b. członków AK i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie". Prowadzenie sprawy zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Materiały 05.05.1982 złożono w archiwum pod sygn. 1032/II, a następnie zniszczono (protokół brakowania nr 84/90 z 16.01.1990). Materiały o sygn. 1032/II w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.