Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Mąkosa
Miejsce urodzenia: Kuczki pow. Radom
Data urodzenia: --1924
Imię ojca: Józef
Imię matki: Brak danych
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Mąkosa pseudonim "Śrubka" (członek partyzanckiego oddziału antykomunistycznego zbrojnego podziemia na terenach powiatu Radom i pow. Kozienice w latach 1945-1946) występuje w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach z siedzibą w Radomiu z lat 1946-1952 (wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami zbrojnego podziemia). Akta te dot. sprawy nr 8/46 - śledztwa prowadzonego w roku 1946 przez UB z PUBP Radom przeciwko aresztowanemu Marianowi Fronk/ Frąk pseud. "Marian" (ur. 10.10.1922). Mieczysław Mąkosa pseudonim "Śrubka" figuruje w protokołach przesłuchań Mariana Fronka/ Frąka (sporządzonych w dniach 3-go i 4-go stycznia 1946) jako mieszkaniec wsi Kuczki pow. Radom i uzbrojony członek oddziału partyzanckiego pod dowództwem Józefa Chojnackiego pseud. „Pantera”. Mieczysław Mąkosa pseudonim "Śrubka" był podejrzewany przez UB o dokonanie "napadów z bronią w ręku" na członków PPR i funkcjonariuszy MO i ORMO jesienią 1945 i zimą 1945/1946. IPN Ki 30/408 (Pr II 516/49).
Mieczysław Mąkosa pseudonim "Śrubka" występuje jako już "zabity członek bandy" w aktach operacyjnych UB z PUBP Kozienice, PUBP Radom i WUBP Kielce z lat 1947-1950 (wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia). Akta te, zatytułowane "Teczka zagadnieniowa krypt. >Radomka<", dot. operacyjnego rozpracowania Aleksandra Młyńskiego pseud. "Drągal" oraz grupy jego podkomendnych i współpracowników. Te materiały zawierają między innymi operacyjne plany i raporty UB i KBW, doniesienia tajnych informatorów UB oraz notatki i pisma kilku jednostek UB, KBW i MO z terenu kilku powiatów ówczesnego woj. kieleckiego. IPN Ki 08/12 (6439/II).
.