Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Podbielski
Miejsce urodzenia: Kaczynek gm. Lubotyń pow. Zambrów
Data urodzenia: --1922
Imię ojca: Brak danych
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Podbielski, mieszkaniec wsi Kaczynek w gminie Lubotyń pow. Łomża, figuruje jako "członek bandy >Roli<" w obszernych materiałach operacyjnych UB z WUBP w Białymstoku i PUBP w Łomży z lat 1946-1952 prowadzonych jako "Sprawa Obiektowego Rozpracowania". Sprawa ta dotyczyła m.in. rozpracowania i likwidacji partyzanckiego oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) pod dowództwem sierż. Henryka Gawkowskiego pseud. "Rola", którego członkiem był m.in. Kazimierz Podbielski (w latach 1945-1947). Oddział ten walczył z komunistycznymi okupantami kraju na terenach powiatów Łomża, Zambrów i Wysokie Mazowieckie w latach 1945-1947. Akta te zawierają m.in. charakterystykę ww. oddziału NZW, plany działań jednostek UB, a także notatki, raporty i sprawozdania funkcjonariuszy UB. Kazimierz Podbielski figuruje jako już "zabity członek bandy >Roli<" w raporcie naczelnika Wydz. III WUBP w Białymstoku do Dep. III MBP (datowanym 12 czerwca 1947). Ten raport dot. zbrojnych i agenturalnych operacji przeprowadzonych przez jednostki UB i KBW wiosną 1947 przeciwko partyzanckiemu oddziałowi "Roli". IPN Bi 011/14 t. 3 (155/IV/c-e).
Kazimierz Podbielski figuruje w opracowaniu Wydziału "C" KW MO w Białymstoku z lat 1976-1979 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe i karty na czyn przestępczy do charakterystyki nr 50". To opracowanie dot. antykomunistycznej zbrojnej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i jej Komendy Powiatu Łomża kryptonim "Łaba"/ "Podhale" oraz jej kilku partyzanckich oddziałów, w tym oddziału pod dowództwem sierż. Henryka Gawkowskiego pseud. "Rola" - działającego w latach 1945-1947. W kwestionariuszu dot. Kazimierza Podbielskiego (w tomie 6) zapisano między innymi, że ww. "w okresie od 1945 r. do 1947 na terenie powiatu łomżyńskiego był członkiem reakcyjnej nielegalnej organizacji NZW. Wchodził w skład bojówki PAS dowodzonej przez >Rolę< [tj. oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej NZW pod dowództwem sierż. Henryka Gawkowskiego pseud. >Rola<]". Zapisano także, że Kazimierz Podbielski "brał udział w napadach terrorystycznych" i został "zabity dnia 8 maja 1947 r. w czasie operacji [grupy UB-KBW] we wsi Kaczynek gm. Lubotyń pow. Łomża". IPN Bi 019/92 t. 6 (2/39).
.