Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Witold
Nazwisko: Bogaty
Miejsce urodzenia: Więcławice
Data urodzenia: 05-01-1939
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:

Agronom; działacz partyjny. W 1956 rozpoczął naukę w Korespondencyjnym Technikum Rolniczym w Czernichowie. Od 1958 pracownik fizyczny w Zakładach Tytoniowych w Krakowie-Czyżynach, a od 1959 instruktor kulturalno–oświatowy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zryw” we wsi Masłomiąca. W czasie 1959–1961 odbywał zasadniczą służbę wojskową. Po tym był instruktorem w Zarządzie Powiatowym ZMW w Miechowie. W latach 1962–1965 agronom gminny w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Miechowie. W 1963 zdał maturę w Technikum Rolniczym w Czernichowie; w październiku tego roku wstąpił w szeregi PZPR. W okresie 1965–1969 instruktor ds. przysposobienia rolniczego przy Powiatowym Związku Kółek Rolniczych (PZKR) w Miechowie. W połowie 1971 ukończył Międzywojewódzką Szkołę Partyjną w Katowicach. Od 1974 był słuchaczem 3–letnich studiów w Wyższej Szkole Partyjnej przy KC KPZR w Moskwie, w lipcu 1977 uzyskał tytuł magistra nauk politycznych. 24.09.1984 ukończył roczne Podyplomowe Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W drugiej połowie lat 80 był wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Nowym Sączu. Źródło: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/23978 (dawna: CK/XII–13).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
II Sekretarz POP przy Powiatowym Związku Kółek Rolniczych Miechów PZPR 1967 1969 AAN, KC PZPR, CK XX/23978.
Instruktor Rolny Brak danych Komitet Powiatowy Miechów PZPR 1969 1974 AAN, KC PZPR, CK XX/23978.
Starszy Instruktor Wydział Rolny Komitet Wojewódzki Nowy Sącz PZPR 1977 1979 AAN, KC PZPR, CK XX/23978.
Zastępca Kierownika Wydział Rolny Komitet Wojewódzki Nowy Sącz PZPR 1979 1981 AAN, KC PZPR, CK XX/23978.
Członek Komitet Wojewódzki Nowy Sącz PZPR 1981 1986 AAN, KC PZPR, CK XX/23978.
Kierownik Wydział Rolny Komitet Wojewódzki Nowy Sącz PZPR 01-12-1981 1987 AAN, KC PZPR, CK XX/23978.
Członek Plenum Komitet Wojewódzki Nowy Sącz PZPR 12-03-1987 AAN, KC PZPR, CK XX/23978.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Nowy Sącz PZPR 12-03-1987 AAN, KC PZPR, CK XX/23978.
Członek Sekretariat Komitet Wojewódzki Nowy Sącz PZPR 12-03-1987 AAN, KC PZPR, CK XX/23978.
Sekretarz Do Spraw Rolnych Komitet Wojewódzki Nowy Sącz PZPR 14-05-1987 AAN, KC PZPR, CK XX/23978.
.