Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Piotr
Nazwisko: Michalski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-10-1937
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Michalski 06.09.1983 został zarejestrowany przez Wydz. II KW MO w Opolu pod nr. 29154 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Matryca" (nr rejestracyjny 27819), założonej w dniu 06.08.1982 w związku z kolportażem ulotek w Oddziale PKS w Brzegu. Dnia 02.06.1983 prowadzenie sprawy przejęła Grupa II RUSW w Brzegu, a 21.10.1983 przekwalifikowano ją na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Forma". Jedną z osób zajmujących się kolportażem był Wiesław Michalski, który ujawnił swoją "podziemną działalność związkową" 29.08.1983 w RUSW w Brzegu. Prowadzenie sprawy zakończono 07.03.1985. Materiały złożono w archiwum pod nr. 12052/II, w 1987 roku zmikrofilmowano, a w 1989 zniszczono. IPN Wr 065/1025 (12052/2) mikrofilm.
Materiały dot. zastosowania amnestii wobec osób ujawniających działalność polityczną w trybie ustawy z 01.07.1983. W dniu 29.08.1983 Wiesław Michalski, korzystając z ustawy amnestyjnej, złożył przed RUSW w Brzegu ustne zawiadomienie o przestępstwie. Ww. oświadczył, iż był członkiem KZ NSZZ "Solidarność" w Oddziale PKS w Brzegu, a w okresie od 10.07. do 20.08.1982 kolportował ulotki wydawane przez NSZZ "Solidarność" Dolnego Śląska i kilka egzemplarzy z Górnego Śląska na terenie PKS w Brzegu, rozkładając je między zaparkowanymi tam samochodami. Dnia 30.09.1983 Wydz. Śledczy w Opolu przekazał protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie, złożony przez ww., do Prokuratury Rejonowej w Brzegu, celem merytorycznego załatwienia. Dnia 10.09.1983 wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego przeciwko Wiesławowi Michalskiemu na podstawie ustawy o amnestii (znak sprawy Ds 782/83). IPN Wr 012/3196, t. 1 (2499/III).
Dnia 25.04.1984 Wiesław Michalski został objęty przez Grupę V RUSW w Brzegu kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Kierowca" o nr. rejestracyjnym 29154, jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w Oddziale PKS w Brzegu, który "po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej wymierzonej przeciwko ustrojowi PRL". Dnia 02.12.1985 zaniechano prowadzenia dalszej kontroli ww. związku z "nieprzejawianiem jakiejkolwiek działalności antypaństwowej". Materiały złożono w archiwum pod nr. 12052/II, w 1987 roku zmikrofilmowano, a w 1989 zniszczono. IPN Wr 065/1025 (12052/2) mikrofilm.
.