Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Sergiusz
Nazwisko: Kłaczkow
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 12-09-1922
Imię ojca: Sergiusz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1958 r. Z zawodu dziennikarz, filolog germanista z wykształcenia, dyplom magistra filozofii w zakresie filologii niemieckiej Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.03.1952 r. Do wybuchu wojny uczył się w Łodzi,  ukończył trzy klasy gimnazjum miejskiego. W 1940 r. wywieziony na roboty do Prus Wschodnich, po ucieczce z robót ukrywał się i pracował na terenie Łodzi. Wówczas zaangażował się w działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. W związku, z czym aresztowany przez gestapo w marcu 1944 r. i zesłany do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Gross Rosen, następnie w obozach: Hartmansdorf, Buchenwald i Leitmeritz, gdzie 9.05.1945 r. doczekał wyzwolenia. Po krótkim pobycie w Czechosłowacji, wykorzystanym na rekonwalescencję w lipcu t.r. powrócił do Łodzi. Po uzyskaniu w 1947 r. świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Uniwersytecie Łódzkim, równocześnie uczęszczał na dwuletnie Studium Dziennikarskie. Pracę zawodową podjął najpierw w Fabryce Maszyn K. Drzewińskiego w Łodzi w charakterze pomocy biurowej, a od marca 1948 r. w zawodzie dziennikarza. Rozpoczął w „Expressie Ilustrowanym”; następnie w „Łódzkim Expressie Ilustrowanym”, później „Dzienniku Łódzkim” z początkiem czerwca 1959 r. w „Głosie Robotniczym” organie Komitetu Łódzkiego i KW. Rozpoczął jako sekretarz redakcji, w 1964 r. został zastępcą redaktora naczelnego, w 1966 r. redaktorem naczelnym dziennika. W 1974 r. mianowany redaktorem naczelnym – dyrektorem Centralnej Agencji Fotograficznej w Warszawie, w okresie 1976-1978 był redaktorem naczelnym tygodnika o charakterze światopoglądowym „Argumenty”. Z początkiem czerwca 1978 r. delegowany na stanowisko sekretarza Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy w Pradze. Ponadto działał w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, gdzie pełnił m.in. funkcje: członka Zarządu Oddziału (1956-1958); członek Naczelnego Sądu Dziennikarskiego (1968-1971); członek Zarządu Głównego SDP, przewodniczący Komisji Zagranicznej ZG (1974-1978).


Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17312, s. 4-6, 8, 9, 21, 27-28, 31.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Łódzki Łódź PZPR 02-1967 1974 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17312, s. 6, 13, 21.
Członek Egzekutywa Komitet Łódzki Łódź PZPR 02-1967 1974 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17312, s. 6, 13, 21.
.