Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Wilczyński
Miejsce urodzenia: Bochnia
Data urodzenia: 12-03-1918
Imię ojca: Jan
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Wydziału III WUBP w Krakowie oraz prowadzona przez Wydział IV WUdsBP w Krakowie od 17.03.1956 sprawa ewidencyjno-obserwacyjna nr 2522/F założone na Tadeusza Wilczyńskiego. Kontrolowany operacyjnie w okresie otrzymania przerwy w odbywaniu kary za współpracę z WiN i przekazanie do konsulatu USA dokumentów WiN. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 18.12.1956 w archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 1590/R. W 1967 przesygnowano do nr 8454/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/8337 (8454/II).
Dokumentacja śledztwa WUBP w Krakowie i Dep. Śledczego MBP w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Protokoły przesłuchań, materiały prokuratury, postanowienia o tymczasowym areszcie, dokumentacja z procesu wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów, dokumentacja z odbywania kary przez osadzonych. Tadeusz Wilczyński został zatrzymany przez WUBP w Krakowie 20.09.1946. Areszt tymczasowy decyzją WPR w Krakowie od 26.09.1946. Skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na karę 12 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 07/639, t. 1-11 (740/III) oraz mikrofilm IPN KR 096/640 (740/III).
Dokumentacja śledztwa prowadzonego przez Departament Śledczy MBP oraz Wydział Śledczy WUBP w Krakowie od sierpnia 1946 w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Materiały zawierają protokoły przesłuchań aresztowanych i świadków przez funkcjonariuszy UB, postanowienia prokuratury, dokumentację z procesu przed WSR w Krakowie wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów oraz dokumentację z odbywania kary przez osadzonych. Tadeusz Wilczyński został zatrzymany przez WUBP w Krakowie 20.09.1946. Przekazywał poprzez konsulat USA w Krakowie i bezpośrednio ambasadorowi materiały otrzymane od sieci wywiadowczej WiN krypt. "Izba Kontroli". Po wielomiesięcznym śledztwie nadzorowanym bezpośrednio przez Dep. Śledczy MBP skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na karę 12 lat więzienia. Po realizacji procesowej akta śledztwa złożono w archiwum MBP 22.01.1948 pod sygn. 1739/śl. Przesygnowano 01.10.1971 do nr 1739/III. Mikrofilm o sygn. 1606/III wykonano w 1977 roku. Akta o sygn. IPN BU 0259/166 t. 1-9 (1739/III) oraz mikrofilm IPN BU 01236/975 (1606/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Tadeuszowi Wilczyńskiemu i innym członkom i współpracownikom II Zarządu WiN. Zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie 20.09.1946 i decyzją WPR w Krakowie aresztowany. W miejscu zamieszkania w Krakowie przeprowadzono rewizję. Akt oskarżenia z 07.07.1947 sporządzony przez funkcjonariusza śledczego MBP Adama Humera zatwierdzony został przez Naczelnika Wydziału Śledczego MBP Różańskiego. Oskarżony z art. art. 7 dekretu z 13.06.1946 o przekazywanie materiałów WiN do ambasady USA. Dzięki swojemu teściowi rektorowi UJ prof. Kutrzebie uzyskał kontakty z dyplomatami USA i poprzez sekretarza ambasadora Williama Toneska (Władysław Toniecki) oraz bezpośrednio ambasadora Arthura Bliss Lane przekazywał dokumenty WiN od Eugeniusza i Stefana Ralskich. Wyrokiem WSR z 10.09.1947 skazany na 12 lat więzienia i przepadek mienia. Osadzony w CW we Wronkach. Zwolniony z Wronek 16.11.1954 decyzją WSR w Krakowie na roczną przerwę w odbywaniu kary, przedłużoną następnie o pół roku. Postanowieniem WSR w Krakowie z 09.05.1956 na mocy amnestii karę zmniejszono do 8 lat więzienia i tym samym został zwolniony z więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 85/246-264 (Sr 978/47) oraz 1 tom o sygn. IPN Kr 110/1593.
Księga Główna Więźniów CW we Wronkach. Osadzony od 24.09.1947. Postanowieniem WSR w Krakowie z 10.11.1954 uzyskał przerwę w odbywaniu kary na dwa lata od 16.11.1954 do 16.11.1955. Do więzienia nie wrócił, zwolniony na mocy amnestii 09.05.1956. Księga Główna Więźniów CW we Wronkach o sygn. IPN Po 3/57, 3/61, 3/63.
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Tadeusz Wilczyński figuruje w charakterystyce jako współpracownik Eugeniusza Ralskiego i łącznik pomiędzy wywiadem WiN a ambasadą USA, przekazujący do konsulatu USA w Krakowie dokumenty WiN. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X).
.