Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Bielawski
Miejsce urodzenia: Koźmin
Data urodzenia: 26-07-1938
Imię ojca: Sylwester
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 01.12.1963. Przewodniczący Rady Narodowej Miasta i Gminy w Koźminie - brak bliższych danych.
Słuchacz WUML - brak bliższych danych.
Przebieg kariery partyjnej:

Ad 2. Jako I sekretarz KM-G musiał być jednocześnie członkiem Egzekutywy - brak bliższych danych.
Ad 4. Brak materiału źródłowego potwierdzającego dokładną datę wyboru na członka KW PZPR w Kaliszu. Województwo kaliskie i KW PZPR w Kaliszu funkcjonują od czerwca 1975. Bielawski jako kandydat na członka KW na listopadowej konferencji wymieniony jest jako dotychczasowy członek KW. Musiał zatem zostać wybrany w okresie czerwiec - listopad 1975 (przed konferencją w dn. 13.11.1975).
Źródła: AP Kalisz, KM-G PZPR w Koźminie, 1 (protokóły z gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1972, 1975, 1977); Tamże, 11 (protokóły posiedzeń plenarnych 1973-1976); Tamże, 13 (protokóły posiedzeń plenarnych 1978); Tamże, 14 (protokóły z posiedzeń plenarnych 1979-1980); Tamże, KW PZPR w Kaliszu, 1-3 (protokóły z konferencji sprawozdawczo-wyborczych z 1975, 1978, 1979).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Miejsko-Gromadzki Koźmin PZPR 1972 12-1972 AP Kalisz, KM-G PZPR w Koźminie, 1 (protokóły z gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1972, 1975, 1977), k. 241-244 (protokół z Konferencji KM-G z dn. 10.12.1972), k. 245-251 (sprawozdanie z działalności KM-Gr w Koźminie za okres 1971-1972), k. 273-273verte (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków KM-G na konferencji w dn. 10.12.1972).
I Sekretarz Komitet Miejsko-Gminny Koźmin PZPR 10-12-1972 31-08-1979 AP Kalisz, KM-G PZPR w Koźminie, 1 (protokóły z gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1972, 1975, 1977), k. 273-273verte (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków KM-G na konferencji w dn. 10.12.1972); Tamże, 11 (protokóły posiedzeń plenarnych 1973-1976), k. 247 (protokół nr 3/73 z dn. 30.01.1973), k. 279 (protokół z plenarnego posiedzenia z dn. 27.12.1974); Tamże, 13 (protokóły posiedzeń plenarnych 1978), k. 29 (protokół nr 2/78 z dn. 23.03.1978); Tamże, 14 (protokóły z posiedzeń plenarnych 1979-1980), k. 61-64 (protokół nr 4/79 z dn. 31.08.1979).
Członek Komitet Miejsko-Gminny Koźmin PZPR 10-12-1972 AP Kalisz, KM-G PZPR w Koźminie, 1 (protokół z gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1972, 1975, 1977), k. 241-244 (protokół z Konferencji KM-G z dn. 10.12.1972), k. 273-273verte (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków KM-G na konferencji w dn. 10.12.1972); Tamże, 11 (protokóły posiedzeń plenarnych 1973-1976), k. 279 (protokół z plenarnego posiedzenia z dn. 27.12.1974); Tamże, 13 (protokóły posiedzeń plenarnych 1978), k. 29 (protokół nr 2/78 z dn. 23.03.1978).
Członek Komitet Wojewódzki Kalisz PZPR 1975 AP Kalisz KW PZPR w Kaliszu, 1 (protokóły z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 1975), k. 112verte (proponowani kandydaci do składu członków KW), k. 161 (spis członków KW wybranych na konferencji w dn. 13.11.1975); Tamże, 2 (protokóły z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 1978), k. 120 (proponowani kandydaci do składu członków KW), k. 222 (spis członków KW wybranych na konferencji w dn. 27.02.1978).
.