Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Jan
Nazwisko: Markowski
Miejsce urodzenia: Lębork
Data urodzenia: 06-07-1963
Imię ojca: Marian
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. osób internowanych w woj. słupskim. Figuruje w informacjach Wydz. Śledczego KWMO Słupsk dot. postępowań karnych prowadzonych w okresie stanu wojennego jako podejrzany w śledztwie ws. działalności "nielegalnego związku Rund". IPN Gd 002/35, t. 5 (IV-50/5)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 12.06.1982 zarejestrowany pod nr. Sl 6424 do SOR krypt. "Demokrata", zarejestrowanej 06.02.1982 pod nr. Sl 6087. Rozpracowywany jako autor i kolporter na terenie Lęborka "wrogich" ulotek sygnowanych przez Ruch Niezależnych Demokratów "Rund" oraz jako działacz i współzałożyciel tejże organizacji. IPN Gd 0026/204 (II-460)
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa przeciwko J. Markowskiemu, podejrzanemu o kolportaż ulotek "poniżających ustrój PRL" i malowanie niepodległościowych haseł i symboli na murach w ramach działalności w "nielegalnym związku młodzieżowym »Rund«". Zatrzymany 11.06.1982 na polecenie Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO Słupsk. Śledztwo umorzono postanowieniem z 22.06.1982 Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie z powodu "znikomego niebezpieczeństwa społecznego" (znak sprawy: Pg. Śl. II - 78/82). IPN Gd 012/49 (III-74)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do "K[rajów] K[apitalistycznych] i K[rajów] D[emokracji] L[udowej]" od 17.06.1982 do 17.06.1984 na wniosek Wydz. Śledczego KWMO Słupsk (nr zastrzeżenia Z-I-899/82). Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.