Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Czesław Stanisław
Nazwisko: Sewerynek
Miejsce urodzenia: WĄGLIN
Data urodzenia: 13-05-1939
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 02.11.1967.

Przebieg kariery partyjnej:

Ad 1. W składzie członków Plenum KG na liście obecności z dn. 27.10.1986. Brak na liście członków Plenum KG z dn. 29.12.1986. W zespole dot. KG PZPR nie zachowały się protokóły z konferencji z listopada 1986. 
Źródła: AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Gomunicach, 1 (protokóły z gminnych konferencji sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych 1972-1979); Tamże, 2 (protokóły z gminnych konferencji sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych 1981-1982); Tamże, 3-12 (protokóły posiedzeń plenarnych - 1973-1986); Tamże, 13 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1975-1978).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Gminny Gomunice PZPR 15-12-1974 1986 AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Gomunicach, 1 (protokóły z gminnych konferencji sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych 1972-1979), b.p. - spis członków KG wybranych na konferencji z dn. 15.12.1974, protokóły Komisji Skrutacyjnych z kolejnych konferencji z dn. 19.11.1977, 26.11.1979; Tamże, 2 (protokóły z gminnych konferencji sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych 1981-1982), b.p. – protokół Komisji Skrutacyjnej z dn. 17.05.1981;Tamże, 3-12 (protokóły posiedzeń plenarnych - 1973-1986), b.p. - listy obecności członków Plenum.
Sekretarz Rolny Komitet Gminny Gomunice PZPR 17-05-1981 27-11-1981 AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Gomunicach, 2 (protokóły z gminnych konferencji sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych 1981-1982), b.p. – protokół z I plenarnego posiedzenia z dn. 17.05.1981; Tamże, 7 (protokóły posiedzeń plenarnych 1981), b.p. – protokół nr 2/81 z I plenarnego posiedzenia z dn. 17.05.1981, protokół nr 5/81 z dn. 27.11.1981.
Członek Egzekutywa Komitet Gminny Gomunice PZPR 17-05-1981 27-11-1981 AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Gomunicach, 2 (protokóły z gminnych konferencji sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych 1981-1982), b.p. – protokół z I plenarnego posiedzenia z dn. 17.05.1981; Tamże, 7 (protokóły posiedzeń plenarnych 1981), b.p. – protokół nr 2/81 z I plenarnego posiedzenia z dn. 17.05.1981, protokół nr 5/81 z dn. 27.11.1981.
.