Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Drobny
Miejsce urodzenia: Maków Podhalański
Data urodzenia: 03-03-1921
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledztwa i rozpracowania b. żołnierzy AK przez PUBP w Legnicy i WUBP we Wrocławiu w okresie 1946-1950, przybyłych na ten teren z woj. krakowskiego. Józef Drobny został zatrzymany 22.03.1946 i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy PUBP w Legnicy. W związku ze sprawami toczonymi w Wadowicach i Krakowie przeciwko członkom oddziałów partyzanckich "Błyskawica" przekazany 23.07.1946 do PUBP w Wadowicach. Po realizacji procesowej akta złożono w archiwum WUBP we Wrocławiu pod sygn. 8351/I. Następnie przesygnowano do nr 8348/III. Akta o sygn. IPN Wr 038/4428 (8348/III).
Akta operacyjne PUBP w Wadowicach i WUBP w Krakowie w sprawie w sprawie Józefa Drobnego. Akta złożono w styczniu 1956 w archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 121061/II/55. Materiały nie zachowały się, brak informacji o dacie ich zniszczenia. Akta o sygn. 121061/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Połączone materiały śledcze PUBP w Wadowicach i WUBP w Krakowie dot. osób z terenu pow. Wadowice podejrzanych i zatrzymanych za udział w działalności podziemia niepodległościowego, w tym Józefa Drobnego. Przekazany z PUBP w Legnicy do PUBP w Wadowicach 23.07.1946. Śledztwo wszczęto 25.07.1946. Oskarżony o przynależność do oddziału "Błyskawica", w pododdziale pod dowództwem Henryka Zajdy, z art. 88 par. 1 i 86 par. 2 KKWP. Akt oskarżenia sporządzony przez funkcjonariusza PUBP w Wadowicach 10.10.1946 przekazano wraz ze sprawą do WSR w Krakowie 10.10.1946. Po realizacji procesowej akta złożono w archiwum WUBP w Krakowie 12.11.1949 pod sygn. 4320/I. W 1968 roku przesygnowano do nr 1324/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1221 (1324/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Józefowi Drobnemu. Wyrokiem z 12.11.1946 skazany z art. 88 par. 1 w zw. z art. 86 par. 2 KKWP na karę 5 lat więzienia, za przynależność do oddziału partyzanckiego "Błyskawica" na terenie Makowa Podhalańskiego w 1946 roku. W grudniu 1946 NSW oddalił skargę rewizyjną. Po wprowadzeniu amnestii przez sejm 22.02.1947 postanowieniem WPR w Krakowie 07.03.1947 o zastosowaniu amnestii został zwolniony z więzienia w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 110/594 (Rej. 774/46).
Akta penitencjarne osadzonego w więzieniu Montelupich w Krakowie Józefa Drobnego. Osadzony 08.08.1946. Zwolniony 11.03.1947 postanowieniem WPR w Krakowie z 07.03.1947 o zastosowaniu amnestii. Akta o sygn. IPN Kr 425/98 (Monte 572).
Charakterystyka nr 3 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w 1974 roku dot. oddziału partyzanckiego "Błyskawica" działającego w latach 1945-1947 na terenie powiatu wadowickiego. Organizacja powstała na bazie struktur AK w roku 1945, dzieliła się na sztab i 3 oddziały. Józef Drobny ps. "Ryś" od pocz. 1946 należał do oddziału pod dowództwem Henryka Zajdy ps. "Grom" na terenie Makowa Podhalańskiego. Zagrożony aresztowaniem, wyjechał w marcu 1946 na teren woj. wrocławskiego, gdzie 22.03.1946 został zatrzymany przez PUBP w Legnicy. Akta o sygn. IPN Kr 074/3 t. 1-2 (3/X).
.