Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Piotrowska
Nazwisko rodowe: Zielińska
Miejsce urodzenia: Krasna
Data urodzenia: 02-01-1946
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Waleria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Anna Piotrowska była rozpracowywana przez SB RUSW w Szczecinku w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Spółka" (rej. Ko 22199), prowadzonej w okresie 27.06.1983 - 22.01.1987. Zarejestrowana do sprawy 27.12.1984 pod numerem Ko 24031 celem rozpoznania działalności Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Praw w Szczecinku której zadaniem było niesienie pomocy więźniom politycznym tj,. członkom byłej „Solidarności”, a także rozpoznania i kontroli operacyjnej osób aktywnie uczestniczących w działalności Komitetu. Z uwagi na ograniczenie działalności Rejonowego Komitetu Pracy, wyeliminowaniem osób podejmujących nielegalną działalność, sprawę zakończono, a materiały złożono w wydziale „C” WUSW w Koszalinie pod sygn. 5181/II. IPN Sz 00105/208 t. 1-2 (5181/II), IPN Sz 00124/721 (5181/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) prowadzony przez SB RUSW w Szczecinku krypt. "Test" (rej. Ko 26098) w okresie 12.05.1987 - 14.09.1989. dot. Anny Piotrowskiej. Wymieniona podejrzewana była o prowadzenie wrogiej działalności politycznej. Wpis na podstawie dokumentacji kartoteczno-ewidencyjnej.
Anna Piotrowska przechodzi w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Osa" prowadzonej przez Wydz. VI WUSW w Koszalinie. Materiały dotyczyły usiłowania wwiezienia do Polski z Berlina Zachodniego literatury bezdebitowej w języku polskim. Anna Piotrowska jako była żona figuranta sprawy pozostawała w zainteresowaniu służb, z uwagi na to, iż głośno wyrażała swoje niezadowolenie z wprowadzenia stanu wojennego oraz utrzymywała kontakty z byłymi działaczami „Solidarności”. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej z figurantem. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 5238/II. IPN Sz 00105/253 t. 2 (5238/II).
Anna Piotrowska występuje imiennie w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Groszek" prowadzonej prze RUSW w Szczecinku. Materiały dotyczyły kontroli figuranta, który był inspiratorem powołania Komitetu Założycielskiego NSZZ pracowników Węzła PKP w Szczecinku. Z informacji operacyjnej wynika, że w dniu 16.04.1989 na Plebani Kościoła św. Ducha w Szczecinku powołano do życia Rejonowy Komitet Obywatelski, w którego skład wchodziła Anna Piotrowska. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 5572/II. IPN Sz 00124/989 (5572/2) mikrofilm.
Materiały to mikrofilm Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Gazetka" prowadzonej przez RUSW w Szczecinku w latach 1988-1989. Sprawa założona celem sprawdzenia wrogiej działalności grupy osób zajmujących się przygotowaniem i redagowaniem materiałów do „gazetki mówionej” dla społeczności lokalnej. Anna Piotrowska została wymieniona w spisie osób występujących w sprawie, natomiast informacja operacyjna dotycząca jej osoby nie została zachowana. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 5572/II. IPN Sz 00124/976 (5572/2) mikrofilm.
.