Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szczepan
Nazwisko: Zając
Miejsce urodzenia: Łąka
Data urodzenia: 02-04-1947
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Szczepan Zając (rej. Ko 23582) był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Koszalinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Miot" (rej. Ko 20419), prowadzonej w okresie 26.03.1982 - 24.07.1986, która została założona w związku z podejrzeniem wrogiej działalności prowadzonej przez m.in. Szczepana Zająca w ramach nielegalnych struktur b. „Solidarności” oraz kolportażu ulotek. Sprawę zakończono w związku z zaprzestaniem wrogiej działalności. Materiały złożono w Wydziale „C” WUSW w Koszalinie dnia 12.09.1986 pod sygn. 5140/II. IPN Sz 00105/172 (5140/II), IPN Sz 00124/685 (5140/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa w sprawie kolportowania ulotek na terenie Koszalina o "treści antypaństwowej" m.in. przeciwko Szczepanowi Zającowi. W dniu 11.09.1984 roku Prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Koszalinie postanowił umorzyć śledztwo stosując przepisy ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983. IPN Sz 00106/331 (6138/III).
.