Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Witold
Nazwisko: Bielski
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Data urodzenia: 27-03-1939
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr RSD 4/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO w Kaliszu na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Kępnie z 07.01.1982 w związku z podejrzeniami o kontynuowanie przez członków Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w Kępnie działalności związkowej w czasie trwania stanu wojennego. Śledztwo wszczęto po znalezieniu 22.12.1981 kart świątecznych z życzeniami od MKP. Lech Bielski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Chemicznych „Montochem” w Kępnie, występuje w sprawie w charakterze świadka. Śledztwo zostało umorzone 07.04.1982 przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Wielkopolskim (Ds. 260/82) z powodu niewykrycia sprawców. IPN Ld 0043/778 t. 1 (98/III).
Akta śledztwa nr RSD 31/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW w Kaliszu na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Kaliszu z 23.08.1982 w związku z podejrzeniami o kontynuowanie działalności związkowej w czasie trwania stanu wojennego przez działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska Południowa. W ramach prowadzonych działań 29.04.1983 dokonano przeszukania miejsca zamieszkania Lecha Bielskiego. Śledztwo zostało umorzone 27.08.1983 z powodu niewykrycia sprawców. IPN Ld 0043/813 t. 3, 6 (157/III, Ds. 1885/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Klon”, prowadzony od 29.12.1981 pod nr. rej. 8641 przez Wydział V KW MO w Kaliszu, nast. w okresie 22.04.1983 - 06.12.1984 pod nr. 10499 przez Grupę V KMO/RUSW w Kępnie w celu inwigilacji Lecha Bielskiego. W związku z brakiem dowodów jego opozycyjnej aktywności 06.12.1984 sprawę zakończono. Materiały złożono 17.12.1984 w archiwum pod sygn. 1340/II, nast. zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Materiały o sygn. 1340/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ośmiornica”, nr rej. 14690, prowadzona przez Grupę IV RUSW w Kępnie na polecenie zastępcy dyrektora Biura Studiów MSW z 21.03.1987. We współpracy z Inspektoratem 2 WUSW we Wrocławiu próbowano ustalić, czy w rejonie Kępna nie ukrywa się poszukiwany listem gończym lider „Solidarności Walczącej” Kornel Morawiecki. W tym celu starano się rozpoznać powiązania lokalnych działaczy „Solidarności” z „nielegalnymi, opozycyjnymi strukturami” we Wrocławiu. Formalnie sprawę zarejestrowano 12.10.1987. W ramach czynności operacyjnych objęto inwigilacją większość działaczy NSZZ „Solidarność” z rejonu RUSW w Kępnie, w tym Lecha Bielskiego, zarejestrowanego do sprawy 17.09.1988 pod nr. 15156. Ponieważ nie udało się ustalić ich powiązań z „Solidarnością Walczącą”, a Kornel Morawiecki podjął jawną działalność, SOR krypt. „Ośmiornica” 11.10.1989 zakończono. IPN Ld 0043/725 (2065/II).
.