Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Sienkiewicz
Miejsce urodzenia: Boguszyce gm. Szczepankowo pow. Łomża
Data urodzenia: --1926
Imię ojca: Piotr
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Sienkiewicz pseud. "Kalina" figuruje w wielotomowych aktach KW MO w Białymstoku z lat 1974-1980 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe i karty na czyny przestępcze do charakterystyki nr 50". To opracowanie SB dot. niepodległościowej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i jej Komendy Powiatu Łomża kryptonim "Łaba"/ "Podhale" oraz jej kilku zbrojnych oddziałów, w tym partyzanckiego oddziału pod dowództwem por. Henryka Jastrzębskiego pseud. "Zbych" - walczącego z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1945-1949. Te materiały zostały opracowane na podstawie akt różnych jednostek UB i MO z lat 1946-1955. W kwestionariuszu dot. Stanisława Sienkiewicza pseud. "Kalina" (w tomie 4) zapisano między innymi, że ww. mieszkaniec wsi Boguszyce gm. Szczepankowo "w okresie od 1945 r. do stycznia 1948 r. na terenie powiatu łomżyńskiego był członkiem reakcyjnej nielegalnej organizacji NZW, wchodził w skład bojówki PAS [tj. oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej NZW] dowodzonej przez >Zbycha<. Brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych. W okresie amnestii 1947 r. nie ujawnił się i w dalszym ciągu prowadził antypaństwową działalność. W dniu 28 stycznia 1948 r. został zabity przez grupę operacyjną PUBP w Ostrołęce". IPN Bi 019/92 (2/39) t. 4.
.