Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alina
Nazwisko: Jakiel
Miejsce urodzenia: Oszmiana
Data urodzenia: 15-10-1932
Imię ojca: Romuald
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Gdańsku od 13.03.1983 do 25.07.1983. Sprawa dot. Aliny Jakiel, oskarżonej o naruszenie postanowień stanu wojennego w związku z udziałem w dn. 13.03.1983 w akcji protestacyjnej pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w pobliżu bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku. Zatrzymana 13.03.1983 z powodu udziału w akcji protestacyjnej i nie opuszczeniu miejsca pomimo wezwań MO, wznoszenia wrogich okrzyków i nawoływania do nie rozchodzenia się. 15.03.1983 ukarana przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska za naruszenie dekretu o wprowadzenie stanu wojennego z 12.12.1981 na 3-miesięczny areszt. Na żądanie obrońcy Aliny Jakiel sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV Kws. 7/83) z 19.04.1983 uchylono orzeczenie kolegium i zmieniono karę na 1 miesiąc aresztu z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania. IPN Gd 112/12.
Akta osobowe tymczasowo aresztowanej Aliny Jakiel, celem odbycia kary 3 miesięcy więzienia orzeczonej przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Gdańska z 15.03.1983. Zwolniona 19.04.1983 z Aresztu Śledczego w Gdańsku na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Gdańsku z 19.04.1983 w związku z uchyleniem orzeczenia wydanego przez kolegium. IPN Gd 897/154 (39/436).
.