Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Sławomir
Nazwisko: Widok
Miejsce urodzenia: Tarnów
Data urodzenia: 12-10-1961
Imię ojca: Reinhard
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:

Rewizja Nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego zaskarżająca wyrok z dnia 19.01.1983 wnosząca o uniewinnienie od przypisanych czynów. Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa dn. 03.03.1995 "na podstawie art. 386 § 1 i 2, 462 i 549 § 1 pkt 2 kpk zaskarżony wyrok zmienił, uniewinniając skazanego od przypisanych mu czynów". Sygn. IPN BU 1209/1708 (WRN 4/95), IPN Kr 72/4.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Widok został zarejestrowany 05.05.1982 pod numerem TA 6260 przez Wydział III KWMO w Tarnowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Lancet" nr TA 6258, prowadzonej w okresie od 05.05.1982 do 24.09.1982 wobec grupy osób kolportujących ulotki na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie. Materiały SOR krypt. "Lancet" złożono 13.10.1982 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO w Tarnowie pod sygn. 810/II-gr. Materiały zniszczono 18.01.1990. Materiały o sygn. 810/II-gr. zniszczono 18.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta penitencjarne. Zatrzymany dnia 01.05.1982. Aresztowany tymczasowo 03.05.1982 w związku z oskarżeniem o kolportaż ulotek na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie. Osadzony 13.05.1982 w Zakładzie Karnym w Tarnowie, 23.09.1982 w ZK w Hrubieszowie i 12.01.1983 Areszcie śledczym w Krakowie. Zwolniony 19.01.1983. IPN Kr 081/350 (38/93/83).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Tarnowie w sprawie prowadzonej wobec m.in. Marka Widok, podejrzanego o gromadzenie i rozpowszechnianie ulotek. Sprawę zarejestrowano 11.05.1982 pod nr RSD-35/82. Śledztwo przekazano 22.05.1982 do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie. Materiały sprawy nr RSD-35/82 złożono 18.10.1982 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO w Tarnowie pod sygn. 82/III-gr. IPN Kr 071/81 (82/III-gr.).
Sprawa Wojewódzkiej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dotycząca M. Widok i innych. Objęty śledztwem od 03.05.1982. Nakazem Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie został tymczasowo aresztowany i oskarżony o to, że "w okresie od 13.12.1981 do końca kwietnia 1982 r. na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie sporządzał, gromadził, przenosił i doręczał materiały zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Śledztwo zamknięto 31.07.1982. W dn. 02.08.1982 skierowano sprawę wraz z aktem oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. IPN Kr 97/1012 (Pg Śl II 119/82).
Akta sprawy sądowej przeciwko Markowi Widokowi i innym oskarżonym z art. 48 ust 2 i 3 dekretu o stanie wojennym prowadzonej w trybie doraźnym. Materiały zawierają m.in. protokoły przesłuchań i przeszukań, ekspertyzy, wykazy dowodów rzeczowych. Skazany 02.09.1982 wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na rok pozbawienia wolności za kolportowanie ulotek na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie. Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie wniósł 09.09.1982 do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego rewizję wyroku na niekorzyść oskarżonego żądając zmiany zasądzonej kary na 2 lata pozbawienia wolności. Na podstawie wniosku o rewizję wyroku złożonego 10.09.1982 przez obrońcę, Izba Wojskowa Sądu Najwyższego 02.11.1982 uchyliła wyrok i skierowała sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie wyrokiem z dnia 19.01.1983 wymierzył karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN Kr 72/1-4 (SgW 7/83).
Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Tarnowie w sprawie dochodzenia prowadzonego wobec m.in. Marka Widoka, podejrzanego o udział w manifestacji w dniu 13.12.1983 na Placu Katedralnym w Tarnowie. Sprawę zarejestrowano 01.02.1984 pod nr RSD-1/84. Materiały 24.05.1984 przekazano do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Postanowieniem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie dochodzenie umorzono 18.12.1984 na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. Akta złożono 23.05.1985 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Tarnowie pod sygn. 135/III-gr. IPN Kr 071/134 (135/III-gr.).
Zarejestrowany 11.08.1983 pod numerem TA 7017 przez Wydział III KWMO w Tarnowie. Objęty kontrolą operacyjną w okresie od 11.08.1983 do 1990 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego z uwagi na działalność opozycyjną. Materiały KE zniszczono 26.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Materiały zniszczono 26.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-2216/82 na WKŚ (wszystkie kraje świata) wniesione przez Wydział III KWMO w Tarnowie na okres 01.10.1982 do 30.09.1984 w związku z prowadzonym rozpracowaniem i sprawą sądową. Zastrzeżenie anulowano 04.12.1984. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.
.