Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Marian
Nazwisko: Jonas
Miejsce urodzenia: Bochnia
Data urodzenia: 03-05-1953
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Jonas został zarejestrowany 25.01.1982 pod numerem TA 6044 przez Wydział III KWMO w Tarnowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Godzina” o nr rejestracyjnym TA 6043, prowadzonej w okresie od 25.01.1982 do 04.10.1982. W ramach SOR rozpracowywano osoby podejrzewane o wykonanie i kolportowanie ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" na terenie Zakładu Doświadczalnego Urządzeń Chłodniczych w Bochni. J. Jonas był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Materiały SOR krypt. "Godzina" złożono 28.10.1982 w Archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Tarnowie pod sygn. 817/II-gr. Akta sprawy zniszczono 18.01.1990. Materiały o sygn. 817/II-gr. zniszczono 18.01.1990. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Tarnowie w sprawie prowadzonej wobec Jerzego Jonasa i in. podejrzanych o kolportaż ulotek na terenie Zakładu Doświadczalnego Urządzeń Chłodniczych w Bochni w dniu 21.12.1981. Sprawę zarejestrowano 27.01.1982 pod numerem RSD-15/82. J. Jonas został zatrzymany 21.01.1982, na mocy postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bochni 23.01.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Sprawę wraz z aktem oskarżenia 30.06.1982 skierowano do sądu. Materiały złożono 14.10.1982 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego w Tarnowie pod sygn. 74/III. IPN Kr 071/73 (74/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej w trybie doraźnym przeciwko Jerzemu Jonasowi i innym oskarżonym o kontynuowanie działalności związkowej w NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego oraz sporządzanie i kolportowanie ulotek na terenie Zakładu Doświadczalnego Urządzeń Chłodniczych w Bochni. J. Jonas został 23.01.1982 tymczasowo aresztowany. Po złożeniu przez adwokata 28.01.1982 zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, Sąd Rejonowy w Bochni 01.02.1982 postanowił o uchyleniu tymczasowego aresztowania. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bochni złożył 03.02.1982 do Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie zażalenie na to postanowienie. Wyrokiem z 04.02.1982 Sąd Wojewódzki utrzymał w mocy postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania oraz zasądził dozór MO. Sąd Rejonowy w Bochni 19.08.1982 zmienił tryb postępowania na uproszczony, a wyrokiem z 20.08.1982 zasądził wobec J. Jonasa karę 2 lat pozbawienia wolności oraz potrącanie miesięcznie 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz PCK w Bochni. Na mocy ustawy z 21.07.1983 o amnestii, Sąd Rejonowy w Bochni, wydał 25.07.1983 postanowienie o darowaniu kary ograniczenia wolności. Na mocy ustawy z 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, Sąd Rejonowy w Bochni 30.06.1989 postanowił o abolicji wobec J. Jonasa. IPN Kr 402/2 (II K 184/82).
Akta Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie dotyczące J. Jonasa w zakresie rozpatrzenia zażalenia prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bochni na uchylenie tymczasowego aresztowania przez sąd niższej instancji. Sąd Wojewódzki w Tarnowie 04.02.1982 orzekł o utrzymaniu decyzji Sądu Rejonowego w Bochni oraz zasądził dozór MO. IPN Kr 904/3 (II Ko 14/82).
Akta penitencjarne Jerzego Jonasa. Aresztowany tymczasowo 23.01.1982 w związku z oskarżeniem o kontynuowanie działalności związkowej w NSZZ "Solidarność" po delegalizacji Związku oraz o kolportaż ulotek. Osadzony w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Zwolniony 05.02.1982 na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie o uchyleniu tymczasowego aresztowania. IPN Kr 162/22 (1/130/82).
.