Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Władysław
Nazwisko: Oczko
Miejsce urodzenia: Żywiec
Data urodzenia: 10-09-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Oczko był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Dekret” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 05.01.1982 pod nr. rej. KA 47697 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Katowice, a następnie Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału V-2 KW MO Katowice. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej dotyczącej strajku okupacyjnego, który 14.12.1981 rozpoczął się na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Tychach. Protestujący górnicy domagali się odwołania stanu wojennego i zwolnienia internowanych. Celem SOR krypt. „Dekret” było „ustalenie przyczyn powstania strajku oraz motywów działania inspiratorów”, a także pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób biorących czynny udział w proteście. W dniu 28.12.1981 górnicy zakończyli protest, inspiratorzy strajku m.in. Andrzej Oczko zostali zatrzymani i oskarżeni z art. 46 ust. 1, 2, 5 i 6 dekretu o stanie wojennym. SOR krypt. „Dekret” zakończono 29.05.1982, a materiały sprawy zarchiwizowano Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 38965/II. IPN Ka 043/3 (38965/II).
Andrzej Oczko występuje w aktach kontrolno-śledczych postępowania przygotowawczego RSD 35/81 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg. Śl-II-28/81). Postępowanie zostało wszczęte 23.12.1981 w sprawie zorganizowania i kierowania strajkiem okupacyjnym w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Tychach i prowadzone było w trybie doraźnym. W ramach prowadzonych czynności Andrzej Oczko zatrzymany 28.12.1981, został przesłuchany (w miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję-wynik negatywny) i obwiniony o to, że w okresie 14-28.12.1981 w Tychach wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym, uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu strajkiem okupacyjnym w podziemiach zmilitaryzowanej KWK „Piast”, gdzie jako członek Komitetu Strajkowego brał udział w podejmowaniu decyzji o zablokowaniu szybów wyjazdowych, w organizowaniu pożywienia oraz w opracowaniu postulatów strajkowych, tj. czyn z art. 46 ust. 1, 2, 5 i 6 dekretu o stanie wojennym. W dniu 30.12.1981 ww. tymczasowo aresztowano. Czynności w sprawie zakończono 09.01.1982 aktem oskarżenia. W dniu 05.04.1984 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9296/III. IPN Ka 029/685 (9296/III), IPN Ka 064/153 (135/Śl).
W dniu 30.12.1981 Andrzej Oczko (zatrzymany 28.12.1981) jako podejrzany o dokonanie przestępstwa z art. 46 ust. 1, 2, 5 i 6 oraz art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym, został na mocy decyzji Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg. Śl-II-28/81) tymczasowo aresztowany. W okresie od 02.01.1982 do 12.05.1982 ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniony na podstawie decyzji Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW. 331/82), o umorzeniu postępowania karnego przeciwko ww. IPN Ka 34/161 t. 1-2 (1/82).
W dniu 12.05.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt So.W. 331/82) umorzył postępowanie karne przeciwko Andrzejowi Oczko, oskarżonemu o czyn z art. 46 ust. 1, 2, 5 i 6 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym, z uwagi na fakt, iż sprawcy ww. wykroczeń nie podlegają orzecznictwu sądów wojskowych, a także zarządził natychmiastowe zwolnienie z aresztu. IPN Wr 101/6427-6430 (So.W. 331/82).
Akta internowania Andrzeja Oczko, „aktywnego” uczestnika strajku okupacyjnego w KWK „Piast” i członka Komitetu Strajkowego. Ww. został internowany na wniosek Wydziału V-2 KW MO Katowice jako osoba, która „w chwili wystąpienia ponownych niezadowoleń i strajków może być inspiratorem zaburzeń”. Zwolniony 08.07.1982 na mocy decyzji nr 1166/82 o uchyleniu internowania. W dn. 05.05.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 40294/II. IPN Ka 043/1161 (40294/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Andrzeja Oczko, który został zatrzymany na podstawie decyzji nr 469/V-2 z dn. 12.05.1982, ponieważ „nie zaniechał działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego”. W okresie od 15.05.1982 do 08.07.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania z dn. 08.07.1982. Akta o sygn. IPN Ka 42/555 to karta depozytowa ww. IPN Ka 43/492 (12/82), IPN Ka 42/555 (12/82).
W aktach paszportowych znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę (Z-I-538/Bt) obejmującym wszystkie kraje świata w okresie od 22.01.1982 do odwołania. Zastrzeżenie, które wydano na wniosek Wydziału Śledczego KW MO Katowice z uwagi na fakt, iż ww. wbrew dekretowi o stanie wojennym „organizował i kierował” strajkiem w KWK „Piast”, zostało anulowane 17.10.1984. W dniu 11.02.1982 zastrzeżenie zarejestrowano w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 48377 (zdjęto z ewidencji 20.10.1984). W listopadzie 1982 Andrzej Oczko, który w okresie internowania „odmawiał rozmów z funkcjonariuszami SB”, a po zwolnieniu utrzymywał kontakty z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”, otrzymał zgodę na wyjazd emigracyjny z kraju. IPN Ka 144/18020 (EATY 18020).
Materiały administracyjne KW MO Katowice zawierają wykaz internowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz mieszkańców miasta Tychy. Ww. występuje w aktach w związku z informacją o internowaniu w okresie od dn. 14.05.1982 do 08.07.1982. IPN Ka 093/220.
.