Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Lem
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 12-09-1921
Imię ojca: Samuel
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Lem został objęty kontrolą operacyjną w ramach Materiałów Wstępnych zarejestrowanych 24.10.1973 pod numerem 423 przez Wydział IX Biura „B” MSW z uwagi na kontakty z obywatelem państwa kapitalistycznego. Materiały nie zachowały się. Materiałów sprawy nr 423 nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Astronauta” nr rejestracyjny KR 16934, prowadzonej przez Wydział III KWMO w Krakowie w okresie od 04.03.1976 do 26.07.1976. Podejrzewany o „negatywną inicjatywę wobec władz państwowo-politycznych” w związku z podpisaniem protestu przeciwko wpisaniu w konstytucję zapisów o „wiodącej roli PZPR” oraz „przyjaźni z ZSRR”. Sprawę zakończono i materiały SOR krypt. „Astronauta” złożono 05.08.1976 w Archiwum Wydziału „C” KWMO w Krakowie pod sygn. 13708/II. Akta zostały częściowo wybrakowane 13.09.1989. Akta o sygn. IPN Kr 010/11912 (13708/II).
Objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Świt" nr rejestracyjny KR 9556, prowadzonej przez Wydział III KWMO/WUSW w Krakowie w okresie od 04.11.1970 do 27.09.1989, dotyczącej rozpracowania środowiska krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. SO krypt. „Świt” zakończono i materiały 27.12.1989 złożono w Archiwum Wydziału „C” WUSW w Krakowie pod sygn. 348/IV. Akta o sygn. IPN Kr 08/333 (348/IV).
Materiały administracyjne Departamentu III MSW zawierające meldunki Wydziału III z poszczególnych województw na temat osób pozostających w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa. Dokumentacja operacyjna dot. osób narodowości żydowskiej. Informacje w sprawie S. Lema odnoszą się do jego działalności literackiej. Akta o sygn. IPN BU 0296/254 t. 3 (KS/4/1356).
Materiały administracyjne Departamentu III MSW zawierające meldunki Wydziału III z poszczególnych województw dot. sytuacji społeczno-politycznej w kraju w 1980 roku. Teczka zawiera między innymi: Informacje dot. inicjatyw w związku z wyborami do Sejmu i Rad Narodowych, niektórych zamierzeń środowiska związanego z KIK-iem, aktualnych działań środowisk opozycyjnych mających związek z działalnością Kościoła oraz biogramy członków Związku Literatów Polskich w tym S. Lema. Akta o sygn. IPN BU 0365/64 t. 2 (KS4/1835).
Materiały administracyjne Departamentu III - charakterystyki osób będących w zainteresowaniu operacyjnym resortu spraw wewnętrznych za lata 1964-1989, w tym charakterystyka Stanisława Lema. Akta o sygn. IPN BU 01221/41 (218/3).
Stanisław Lem występuje w materiałach administracyjnych Wydziału III KWMO w Krakowie zawierające m.in. roczne plany i sprawozdania za lata 1977-1982, dokumentację analityczną dotyczącą pracy operacyjnej Wydziału, opis sytuacji społeczno-politycznej na terenie województwa, informacje o prowadzonych sprawach operacyjnych i rozpracowywanych środowiskach, w tym Związku Literatów Polskich. Akta o sygn. IPN Kr 056/93 (141/K).
.