Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Łukasik
Miejsce urodzenia: Myślenice
Data urodzenia: 20-06-1962
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bogdan Łukasik został zarejestrowany 18.04.1984 pod nr KR 28664 przez Wydział V WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Koło" nr rejestracyjny KR 28500, prowadzonej w okresie od 16.03.1984 do 11.09.1984. Sprawę przemianowano 18.04.1984 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). W ramach SOR krypt. "Koło" objęto rozpracowaniem osoby zaangażowane w kontynuowanie działalności związkowej, utworzenie Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" oraz kolportaż wydawnictw drugiego obiegu na terenie Zakładów Konstrukcji Stalowych "Elbud" w Skawinie. Sprawę zakończono po umorzeniu postępowania przez prokuraturę i materiały SOR krypt. "Koło" złożono 14.09.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16545/II-gr. Akta o sygn. IPN Kr 010/12117 (16545/II gr.).
Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie w sprawie prowadzonej wobec Bogdana Łukasika i in. podejrzanych o "udział w tajnym związku pod nazwą Tajna Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" ZKS "Elbud" w Skawinie" oraz druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Sprawę zarejestrowano 22.05.1984 pod nr RSD-16/D/84. Po przedstawieniu zarzutów podejrzanemu, 27.05.1984 zamknięto dochodzenie i przekazano do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie. Decyzją Prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie 13.06.1984 warunkowo umorzono postępowanie. Materiały sfilmowano i złożono 19.09.1984 do Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5629/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/5316 (5629/III-gr.), mikrofilm IPN Kr 096/1042 (5629/3).
Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-7996/84 wniesione na okres 10.05.1984 do 10.05.1986 przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie w związku ze śledztwem RSD-16/D/84. Akta o sygn. IPN Kr 37/305740 (EAKR 305740).
.