Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Długołęka
Data urodzenia: 04-02-1933
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Natalia
Znany/a też jako:
Jerzy Leszczyński
urodzony/a 29- 01-1935 Długołęka
Imiona rodziców: Czesław Natalia


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Leszczyński został zatrzymany 31.01.1950 przez WUBP w Białymstoku za udzielanie pomocy członkom oddziału pod dowództwem "Dzięcioła" oraz "Szczygła". Osadzony w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku 27.02.1950. Śledztwo przeciwko w/w wszczęte przez oficera śledczego WUBP w Białymstoku 08.03.1950, zakończone 07.04.1950 postanowieniem o pociągnięciu J. Leszczyńskiego do odpowiedzialności karnej. Postanowienie o zamknięciu śledztwa wydane przez WPR w Białymstoku 27.04.1950. Akt oskarżenia sporządzony przez WPR w Białymstoku (Pr II-243/50) 8.04.1950, zatwierdzony 28.04.1950 i przesłany do WSR w Białymstoku 2.05.1950. IPN Bi 212/3429 (Sr 512/50). Materiały o sygn. KSL-8063 zostały zniszczone 12.05.1988.
Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 512/50) z 23.06.1950 Jerzy Leszczyński został uznany winnym tego, że: w listopadzie 1948 mając wiarygodne wiadomości o trzech członkach oddziału nie powiadomił o tym władz powołanych do ścigania przestępstw; w czerwcu 1949 udzielił pomocy członkom oddziału przez przewiezienie paczki zawierającej m. in. przybory fotograficzne; w listopadzie 1949 poinformował Gabriela Oszczapińskiego, aby ten udał się na spotkanie z Jerzym Koszewskim. J. Leszczyński został skazany na 2 lata więzienia. Od 27.02.1950 przebywał w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku, 27.09.1950 został przeniesiony do więzienia w Suwałkach. Od 29.03.1951 osadzony w więzieniu we Wronkach. Zgodnie z protokołem z niejawnego posiedzenia WSR w Białymstoku z 31.08.1951, podjęto decyzję o warunkowym zwolnieniu Jerzego Leszczyńskiego z odbywania pozostałej części kary. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 25.02.1992 (III Ko 713/91) unieważniono wyrok WSR w Białymstoku (Sr 512/50). IPN Bi 212/3429 (Sr 512/50).
Materiały dotyczą Sprawy Obiektowej krypt. "Ocean" prowadzonej przez WUBP w Białymstoku. Jerzy Leszczyński figuruje w spisie ujawnionych i nie ujawnionych członków nielegalnej organizacji "WiN", "A.K", itp. gm. Knyszyn, pow. Białystok. IPN Bi 011/30/2 (170/IV/C).
Kwestionariusz osobowy do Charakterystyki nr 20 organizacji "WiN" na pomocnika oddziału Gabriela Oszczapińskiego ps. "Dzięcioł", sporządzony przez Wydział "C" KWMO w Białymstoku 23.02.1976 dot. Leszczyńskiego Jerzego. W/w od listopada 1948 do listopada 1949 udzielał pomocy członkom oddziału "Dzięcioła" przez przewiezienie paczki zawierającej przybory fotograficzne i inne przedmioty z Knyszyna do "Dzięcioła" oraz przez powiadomienie "Dzięcioła", żeby ten udał się na spotkanie z członkiem oddziału Koszewskim Jerzym ps. "Kruk". IPN Bi 019/10/3 (1/10).
Wykaz pomocników oddziału "Dzięcioła". Widnieje w nim Jerzy Leszczyński s. Czesława, który od listopada 1948 do listopada 1949 był łącznikiem oddziału. Zatrzymany przez WUBP w Białymstoku 31.01.1950. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 23.06.1950 został skazany na 2 lata więzienia. IPN BU 0189/145 (Opracowanie Nr 145).
.