Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Łazarczyk
Miejsce urodzenia: Grądy
Data urodzenia: 22-10-1903
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Oświadczenie Stanisława Łazarczyka, który ujawnił się przed PUBP w Białymstoku 14.04.1947 i otrzymał zaświadczenie o nr 734. W/w został zwerbowany do organizacji "WiN" w marcu 1945 przez Aleksandra Rybnika ps. "Jerzy" i otrzymał ps. "Leśny". W/w był łącznikiem w organizacji, pomiędzy oddziałami "Jerzego" i "Marka". AP Białystok, Dokumentacja osób ujawnionych, sygn. 1427/40 (DU-3162).
Stanisław Łazarczyk został zatrzymany przez WUBP w Białymstoku 23.12.1949. Postanowieniem WPR w Białymstoku (Pr II-76/50) tymczasowo aresztowany 04.01.1950. Tymczasowy areszt miał trwać do 23.02.1950 (ostatecznie przedłużony do 23.03.1950). Osadzony w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo wszczęte przez WUBP w Białymstoku 07.03.1950, zakończone 25.03.1950 postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. WPR w Białymstoku postanowiła o zamknięciu śledztwa w sprawie Stanisława Łazarczyka decyzją wydaną 14.04.1950. Następnie oficer śledczy WUBP w Białymstoku sporządził akt oskarżenia wobec Stanisława Łazarczyka, datowany na 27.03.1950. Akt oskarżenia przesłano do WSR w Białymstoku 15.04.1950. IPN Bi 212/3352 (Sr 423/50).
Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 423/50) wydanym 24.05.1950, Stanisław Łazarczyk został uznany winnym tego, że od listopada 1948 do lipca 1949 w kol. Mirestki, gm. Knyszyn, udzielił czterokrotnie pomocy członkom oddziału poprzez kwaterowanie ich w swoich zabudowaniach oraz dawanie wyżywienia. Został za to skazany na 6 lat więzienia. Osadzony w CW we Wronkach Postanowieniem WSR w Białymstoku z 15.05.1950 złagodzono pierwotną karę do 4 lat więzienia wraz z utratą praw przez 2 lata. Postanowieniem WSR w Białymstoku z 03.06.1953 zwolniono warunkowo S. Łazarczyka z odbywania pozostałej części kary. Zwolniony z OPW w Jaworznie 15.07.1953. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 18.03.1994 (III Ko. 817/93) unieważniono wyrok WSR w Białymstoku (Sr 423/50) dot. S. Łazarczyka. IPN Bi 212/3352 (Sr 423/50).
Sprawa Obiektowa krypt. "Ocean" prowadzona przez WUBP w Białymstoku. Materiały zawierają m.in. spis ujawnionych i nieujawnionych członków organizacji "WiN", "AK" itp. gm. Knyszyn, pow. Białystok, sporządzony 27.02.1952 przez WUBP w Białymstoku. W dokumencie znajduje się Stanisław Łazarczyk, przy którym zapisana jest funkcja łącznika. IPN Bi 011/30/2 (170/IV/C).
Kwestionariusz osobowy do Charakterystyki nr 20 dot. organizacji "WiN" na pomocnika oddziału "Dzięcioła" Stanisława Łazarczyka sporządzony 03.03.1976 przez Wydział "C" KW MO w Białymstoku. Od listopada 1948 do lipca 1949 S. Łazarczyk czterokrotnie udzielił pomocy członkom oddziału "Dzięcioła" dając im w swoich zabudowaniach zakwaterowanie i pożywienie. IPN Bi 019/10/3 (1/10).
W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy do Charakterystyki nr 68 dot. organizacji "AK/AKO" na członka organizacji Armia Krajowa Komenda Okręgu pow. białostocki sporządzony 29.11.1983 przez Wydział "C" WUSW w Białymstoku. Stanisław Łazarczyk od marca 1945 do września 1945 na terenie gm. Knyszyn pow. Białystok należał do organizacji AK - zwerbowany przez "Jerzego" - pełnił funkcję łącznika. Od października 1945 przeszedł do organizacji "WiN" obwód białostocki. IPN Bi 019/104/3 (2/47).
Kwestionariusz osobowy do Charakterystyki nr 87 dot. organizacji "WiN" pow. Białystok sporządzony 17.09.1984 przez Wydział "C" WUSW w Białymstoku. Stanisław Łazarczyk od października 1945 do ujawnienia w 1947 na terenie gm. Knyszyn pow. Białystok był szeregowym członkiem organizacji "WiN", pełnił funkcję łącznika u "Jerzego". Ujawnił się 16.04.1947. Aresztowany 23.12.1949 przez PUBP Białystok. IPN Bi 019/109/3 (2/49).
W materiałach znajduje się m.in. wykaz pomocników oddziału "Dzięcioła", opracowany przez MSW w Warszawie. Widnieje w nim Stanisław Łazarczyk, który od listopada 1948 do lipca 1949 czterokrotnie udzielił oddziałowi zakwaterowania i pożywienia. Zatrzymany przez WUBP w Białymstoku 23.12.1949. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 24.05.1950 skazany na 6 lat więzienia. IPN BU 0189/145 (Opracowanie Nr 145).
.