Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Ordziejewski
Miejsce urodzenia: Grądy
Data urodzenia: 10-10-1894
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Ordziejewski został zatrzymany przez WUBP w Białymstoku 23.12.1949. Postanowieniem WPR w Białymstoku (Pr II-99/50) tymczasowo aresztowany, do 22.02.1950 (ostatecznie areszt przedłużono do 10.04.1950), osadzony w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Oficer Śledczy PUBP w Białymstoku decyzją z 11.03.1950, postanowił o wszczęciu śledztwa w sprawie S. Ordziejewskiego. WPR w Białymstoku 28.02.1950 postanowiła o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej w/w. Tego samego dnia WPR w Białymstoku postanowiła o zamknięciu śledztwa. Ostatecznie, WPR w Białymstoku sporządziła akt oskarżenia przeciwko S. Ordziejewskiemu, wydany 29.03.1950, natomiast 31.03.1950 akt ten przesłano do WSR w Białymstoku. IPN Bi 212/3310 (Sr 372/50).
Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 372/50) wydanym 30.05.1950, Stanisław Ordziejewski został uznany winnym tego, że od listopada 1948 do grudnia 1949 w Grądach trzykrotnie udzielił pomocy członkom oddziału poprzez zakwaterowanie ich i danie im wyżywienia; od września 1948 do wiosny 1949 w Grądach przechowywał bez zezwolenia broń palną oraz tego, że wiosną 1949 w Grądach mając wiarygodną informację o miejscu pobytu członków oddziału, nie powiadomił o tym władz. Został za to skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Osadzony w CW Wronki, w sierpniu 1953 przetransportowany do więzienia w Iławie. Postanowieniem WSR w Białymstoku (Sr 372/50) wydanym 15.05.1953, zastosowano amnestię wobec S. Ordziejewskiego, przez co na podstawie ustawy amnestyjnej z 22.11.1952 złagodzono mu pierwotną karę do 4 lat więzienia. Postanowieniem WSR w Białymstoku (Sr 372/50) wydanym 01.09.1953, w/w został zwolniony warunkowo z odbywania pozostałej części kary. Zwolniony z więzienia w Iławie 16.09.1953. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku wydanym 28.11.1996 (III Ko 1925/94), unieważniono wyrok WSR w Białymstoku (Sr 372/50) w sprawie Stanisława Ordziejewskiego. IPN Bi 212/3310 (Sr 372/50).
W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Stanisława Ordziejewskiego do Charakterystyki nr 20 dot. organizacji "WiN" na pomocnika oddziału "Dzięcioła", sporządzony 24.02.1976 przez Wydział "C" KW MO w Białymstoku. Stanisław Ordziejewski od listopada 1948 do grudnia 1949 trzykrotnie udzielił pomocy członkom oddziału "Dzięcioła" przez zakwaterowanie ich w swoich zabudowaniach i dostarczenie pożywienia, ponadto przechowywał bez zezwolenia pistolet oraz mając wiarygodną informację o miejscu pobytu oddziału nie powiadomił o tym władz. IPN Bi 019/10/3 (1/10).
W materiałach znajduje się m.in. wykaz pomocników oddziału "Dzięcioła", opracowany przez MSW w Warszawie. Widnieje w nim Stanisław Ordziejewski, który od listopada 1948 do grudnia 1949 trzykrotnie udzielił pomocy oddziałowi poprzez: użyczenie zakwaterowania i pożywienia, przechowywanie bez zezwolenia pistoletu oraz mając wiarygodną informację o miejscu pobytu oddziału nie powiadomił o tym władz. W/w został zatrzymany przez WUBP w Białymstoku 23.12.1949. Wyrokiem WSR w Białymstoku wydanym 30.05.1950, został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. IPN BU 0189/145 (Opracowanie Nr 145).
.