Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Poduch
Miejsce urodzenia: Długołęka
Data urodzenia: 25-12-1899
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W materiałach WUBP w Białymstoku znajduje się m.in. dokument dot. dalszego ciągu operacji w celu likwidacji siatki i miejsc spotkań oddziału "Dzięcioła" (Gabriela Oszczapińskiego), sporządzony 30.01.1950. W dokumencie widnieje Józef Paduch, który udzielił pomocy jednemu z żołnierzy oddziału "Dzięcioła" Zdzisławowi Kruszyńskiemu ps. "Szczygieł". IPN Bi 011/27 (168/IV/B).
Józef Poduch został zatrzymany przez WUBP w Białymstoku 31.01.1950. WPR w Białymstoku (Pr II-202/50) postanowiła o tymczasowym aresztowaniu decyzją z 14.02.1950. Tymczasowy areszt miał trwać do 30.04.1950 (nakaz osadzenia w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku). WPR w Białymstoku postanowiła 17.02.1950 o wszczęciu śledztwa, które zakończono 31.03.1950 sporządzeniem aktu oskarżenia przeciwko J. Poduchowi. Zatwierdzenie aktu oskarżenia i przesłanie aktu oskarżenia do WSR w Białymstoku nastąpiło 04.04.1950. IPN Bi 212/3323 (Sr 388/50).
Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 388/50) z 12.05.1950 Józef Poduch został uznany winnym tego, że w grudniu 1949 i w styczniu 1950 udzielił pomocy członkom oddziału "Szczygła" poprzez udzielenie im schronienia i pożywienia. Został za to skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem WSR w Białymstoku (Sr 388/50) wydanym 21.05.1953, zastosowano ustawę amnestyjną z 22.11.1952 wobec J. Poducha i złagodzono mu pierwotną karę do 3 lat i 4 miesięcy więzienia. W/w został zwolniony z OP w Jaroszowie 09.06.1953. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku (III Ko 939/96) z 01.04.1998 unieważniono wyrok WSR w Białymstoku (Sr 388/50). IPN Bi 212/3323 (Sr 388/50).
Kwestionariusz osobowy do Charakterystyki nr 20 dot. organizacji "WiN" na pomocnika oddziału "Dzięcioła" Józefa Poducha sporządzony 17.02.1976 przez Wydział "C" KW MO w Białymstoku. W/w od grudnia 1949 do stycznia 1950 dwukrotnie udzielił zakwaterowania i wyżywienia członkom oddziału "Dzięcioła". IPN Bi 019/10/3 (1/10).
W materiałach znajduje się m.in. wykaz pomocników oddziału "Dzięcioła", opracowany przez MSW w Warszawie. Widnieje w nim Józef Poduch, który w grudniu 1949 i styczniu 1950 dwukrotnie udzielił członkom oddziału zakwaterowania i pożywienia. W styczniu 1950 zatrzymany przez PUBP w Białymstoku. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 12.05.1950 został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. IPN BU 0189/145 (Opracowanie Nr 145).
.