Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Puchalski
Miejsce urodzenia: Knyszyn
Data urodzenia: 01-09-1924
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Puchalski został zatrzymany 23.12.1949 przez WUBP w Białymstoku. Śledztwo zakończono 05.01.1950 i tego dnia Stanisław Puchalski został zwolniony z aresztu. Materiały o sygn. KSL-7707 zostały zniszczone 12.05.1988. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stanisław Puchalski został zatrzymany 31.01.1950 przez WUBP w Białymstoku. WPR w Białymstoku (Pr II-222/50) postanowieniem z 14.02.1950 zdecydowała o tymczasowym aresztowaniu S. Puchalskiego. Areszt trwał do 30.03.1950 - w/w został osadzony w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo prowadzone przez WPR w Białymstoku od 16.03.1950 do 28.03.1950, zakończone postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Akt oskarżenia, sporządzony przez WPR w Białymstoku 29.03.1950, następnego dnia przesłano do WSR w Białymstoku. IPN Bi 212/3282 (Sr 341/50).
Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 341/50) wydanym 25.04.1950, Stanisław Puchalski został uznany winnym tego, że na przełomie października i listopada 1949 w Knyszynie uszył mundur wojskowy członkowi organizacji "WiN" Konstantemu Baryle ps. "Jastrząb". Został za to skazany na 5 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 2 lata. W/w najpierw odbywał karę w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku, po czym 29.03.1951 został przeniesiony do więzienia we Wronkach, następnie 25.04.1951 do Obozu Pracy w Potulicach i ostatecznie 19.07.1952 został przeniesiony do więzienia w Sosnowcu. Postanowieniem NSW w Warszawie (Sn. Odw. S. 1796/50) wydanym 10.11.1950, nie uwzględniono skargi rewizyjnej w sprawie S. Puchalskiego i tym samym utrzymano w mocy wyrok WSR w Białymstoku. Postanowieniem WSR w Białymstoku z 18.05.1953, zastosowano amnestię w sprawie S. Puchalskiego, wobec czego złagodzono pierwotną karę do 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności wraz z utrzymaniem kary utraty praw przez 2 lata. W/w został zwolniony z więzienia w Sosnowcu 02.06.1953. IPN Bi 212/3282 (Sr 341/50).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 20 dot. organizacji "WiN" pod dowództwem Gabriela Oszczapińskiego "Dzięcioła", sporządzone przez Wydział "C" KW MO w Białymstoku. Kwestionariusz z 24.02.1976 dot. Stanisława Puchalskiego. W/w od października do listopada 1949 udzielił pomocy członkowi oddziału "Dzięcioła" Zdzisławowi Kruszyńskiemu ps. "Szczygieł" poprzez uszycie munduru wojskowego, za co otrzymał wynagrodzenie. IPN Bi 019/10/3 (1/10).
W materiałach znajduje się m. in. wykaz pomocników oddziału "Dzięcioła", opracowany przez MSW w Warszawie. Widnieje w nim Stanisław Puchalski, który w listopadzie 1949 uszył członkowi oddziału mundur, za co otrzymał zapłatę. Stanisław Puchalski został zatrzymany przez WUBP w Białymstoku 23.12.1949. Wyrokiem WSR w Białymstoku wydanym 25.04.1950, został skazany na 5 lat więzienia. IPN BU 0189/145 (Opracowanie Nr 145).
.