Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leopold
Nazwisko: Polański
Miejsce urodzenia: Woławel
Data urodzenia: 26-02-1932
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Natalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). Leopold Polański został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 16.12.1970 do nr 19206 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO Częstochowa. Powodem założenia KE była informacja uzyskana od tajnego współpracownika, który twierdził że Leopold Polański na terenie Lokomotywowni PKP w Częstochowie wypowiada się negatywnie o działalności Związków Zawodowych PKP oraz podczas rozmów wyraża „wrogi stosunek” do ZSRR. W dn. 18.06.1975 sprawę przekazano do Wydziału III KWMO w Częstochowie, który 07.07.1975 nadał nowy numer rejestracyjny CZ 181. W trakcie prowadzonej sprawy wykorzystano osobowe źródła informacji (OZI), w tym: tajnego współpracownika (TW), kontakty służbowe (KS) oraz kontakt operacyjny (KO). Kwestionariusz zakończono 09.12.1975 z powodu nie stwierdzenia „wrogiej działalności”. Materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej 09.12.1975 i przekazano do archiwum Wydziału „C” KWMO Częstochowa, gdzie nadano sygn. 41/II. IPN Ka 027/27 (41/II).
.