Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisława Wanda
Nazwisko: Dąbrowska
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 04-01-1910
Imię ojca: Marian
Imię matki: Klementyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Mewa” (rej. Sz 6/1949), prowadzona przez Wydz. I WUBP w Szczecinie w latach 1949-1952, związana z rozpracowaniem polskich żołnierzy i personelu służącego w siłach lotniczych na terenie Wielkiej Brytanii, którzy po wojnie osiedlili się na terenie woj. szczecińskiego. Stefania Dąbrowska występuje w materiałach jako b. podporucznik, oficer zaopatrzenia w 300 Dywizjonie Lotnictwa w Wielkiej Brytanii. Poddana rozpracowaniu, także przez agenturę, po powrocie do Polski w 1949 roku. W toku sprawy stwierdzono, że jest „zdecydowanym wrogiem panującej rzeczywistości”, czemu dawała przejaw w swoich wypowiedziach. IPN Sz 009/1473 (13325/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Mewa”, wszczęta przez Dep. I MBP i prowadzona w latach 1949-1955, dotycząca Polaków, byłych żołnierzy RAF-u, którzy powrócili do kraju po II wojnie światowej z Wielkiej Brytanii. Materiały zawierają m.in. wykazy osób figurujących w sprawie, raporty o wszczęciu i przebiegu rozpracowania obiektowego, wykazy byłych członków RAF, charakterystyki, doniesienia agenturalne, notatki służbowe, telefonogramy, karty repatriacyjne z fotografiami, korespondencję itp. Stanisława Dąbrowska figuruje jako osoba, która służyła w Dywizjonie 300, a po wojnie podjęła pracę w Szczecinie jako nauczyciel języków obcych. W charakterystyce osoby funkcjonariusz zapisał „należy liczyć się z tym, że jest zdecydowanym wrogiem obecnej rzeczywistości”. IPN BU 00231/1 t. 1-24 (1/IV).
Stanisława Dąbrowska była w 1953 roku rozpracowywana przez Wydz. II Departamentu I do numeru 10853/53. Brak szczegółów dotyczących sprawy, której akta nie zachowały się. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.