Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Agnieszka Ewa
Nazwisko: Dąbrowska
Nazwisko rodowe: Siła-Nowicka
Miejsce urodzenia: Wylągi
Data urodzenia: 06-06-1943
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 29.10.2010 r. dotyczące Agnieszki Dąbrowskiej: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Sz 163/10).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Adwokaci" prowadzona od 21.01.1982 przez Wydz. III KWMO w Szczecinie. Agnieszka Dąbrowska została zarejestrowana do sprawy 12.02.1982 pod nr 23130 - "wspieranie osób prowadzących wrogą propagandę". Materiały o sygn. 14704/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dn. 06.05.1982 zarejestrowana pod nr 23130 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Wars" nr rej. 23572. Podejrzewana o kolportaż "nielegalnych czasopism". Sprawę przerejestrowano w SOR w dn. 9.06.1984. Data zdjęcia z ewidencji - 01.10.1986. IPN Sz 0053/109 (16472/2 mf).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego wobec Agnieszki Dąbrowskiej podejrzewanej o rozpowszechnianie "nielegalnych wydawnictw" oraz zbiórkę pieniędzy na działalność NSZZ "Solidarność". Sąd Rejonowy w Szczecinie 6.08.1984 umorzył postępowanie na podstawie amnestii. IPN Sz 0013/336 (14697/III).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie "Spaniel" nr rejestr. 12222 prowadzona w okresie 08.03.1984-03.03.1986 przez Wydz. II WUSW w Szczecinie. Agnieszka Dąbrowska wyszczególniona jest w wykazie osób mających związek z ww. sprawą. Sprawa dot. podziemnych struktur NSZZ ,,Solidarność" o nazwie Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ ,,Solidarność" Region Pomorze Zachodnie. Organizacja ta dysponowała urządzeniem poligraficznym, przy pomocy którego drukowała pisma pod nazwą ,,Z podziemia". W grudniu 1985 SB zaniechała prowadzenia ww. sprawy. IPN Sz 0053/166 (16538/2).
Zastrzeżenie wyjazdu za granicę nr Z-III-427/68 wydane w związku z udziałem jej ojca Władysława Siły-Nowickiego w wydarzeniach marcowych 1968 r. Zastrzeżenie anulowano prawdopodobnie 17.06.1970. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W materiałach ewidencyjnych KWMO/WUSW w Szczecinie "Rejestr osób amnestionowanych 1983, 1984 i 1986 r. i zgłaszających się z 1984 i 1986 r." Agnieszka Dąbrowska występuje pod datą 1984, poz. 27 jako osoba której sprawą zajmował się Sąd Rejonowy w Szczecinie (VK 591/84), w dniu 06.08.1984 postępowanie umorzono, w dniu 05.07.1984 zwolniona z aresztu. IPN Sz 0012/477 t. 1 (1513/IV).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 29.10.2010 r. dotyczące Agnieszki Dąbrowskiej: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Sz 163/10).

.