Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Henryk
Nazwisko: Drobiczek
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 11-09-1962
Imię ojca: Oswald
Imię matki: Otylia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Drobiczek, który po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność konspiracyjną i brał udział w kolportażu „antypaństwowych” ulotek na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach, był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Sigma” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 04.01.1983 pod nr. rej. KA 51715 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału V-2 KW MO Katowice, a następnie Sekcję V KM MO/RUSW Tychy. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że w KWK „Ziemowit” w Lędzinach powstała „nielegalna” grupa „Sigma”, która planuje „produkcję i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw na terenie zakładów należących do Zrzeszenia Kopalń w Mysłowicach”. Celem SOS było ustalenie członków grupy i ich zamierzeń oraz „likwidacja nielegalnej struktury”. Ww., który aktywnie uczestniczył w działalności grupy, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej jako figurant SOS krypt. „Sigma” 10.01.1983 pod nr. rej. KA 51749. W związku z prowadzoną sprawą przeprowadzono przeszukanie w miejscu zamieszkania ww., który został zatrzymany, przesłuchany i tymczasowo aresztowany. W dniu 17.05.1983 z uwagi na przeprowadzone aresztowania SOS przerejestrowano na SOR. Po zwolnieniu z aresztu „inspirowano przesunięcie ww. do innego oddziału”, gdzie „pozostaje pod kontrolą naszych źródeł informacji”. W toku sprawy z ww. przeprowadzono również rozmowę ostrzegawczą. Rozpracowanie zakończono 05.07.1984. W dniu 21.07.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40910/II. IPN Ka 048/1231 (40910/II).
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RSD 18/83 prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO Katowice pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach (sygn. akt 1 Ds. 489/83). Postępowanie zostało wszczęte 27.04.1983 w sprawie przechowywania, przewożenia i kolportażu „nielegalnych pism o treści antypaństwowej i szkalującej naczelne organy państwowe i organizacje polityczne”. W ramach prowadzonych czynności 27.04.1983 w miejscu zamieszkania ww. przeprowadzono rewizję. Andrzej Drobiczek został zatrzymany, przesłuchany, obwiniony o to, że we wrześniu 1982 w Tychach przechowywał, przewoził i przekazywał osobom trzecim „druki o treści nawołującej do wywołania niepokoju publicznego i lżące naczelne organy PRL oraz znieważające organy państwowe i organizacje polityczne oraz nawołujące do popełnienia czynu zabronionego ustawą”, tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kk, art. 273 § 2 kk, art. 237 kk, art. 282 kk, art. 282 pkt „a” kk w zw. z art. 10 § 1 kk, a w dn. 29.04.1983 tymczasowo aresztowany. Czynności w sprawie zakończono 10.06.1983. W dniu 24.08.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9354/III. IPN Ka 029/728 (9354/III), IPN Ka 064/143 (209/Śl).
Akta sądowe. Postanowieniem z dn. 01.08.1983 Sąd Rejonowy w Mikołowie (sygn. akt III K 408/83) na mocy ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983 umorzył postępowanie karne wobec ww. IPN Ka 125/4 (III K 408/83).
Akta tymczasowo aresztowanego Andrzeja Drobiczka, który jako podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk, art. 273 § 2 kk, art. 237 kk, art. 282 kk, art. 282 pkt „a” kk w zw. z art. 10 § 1 kk, został tymczasowo aresztowany 29.04.1983 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Tychach (sygn. akt 1Ds 489/83). W okresie od 30.04.1983 do 29.07.1983 ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniony na podstawie postanowienia Sądu Powiatowego w Mikołowie (III K 408/83) z dn. 19.07.1983, który zmienił środek zapobiegawczy z tymczasowego aresztu na dozór MO „polegający na dwukrotnym zgłaszaniu się w tygodniu do KM MO w Tychach w terminach ustalonych przez komendę”. IPN KA 865/22.
Andrzej Drobiczek występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „KOS-3” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 06.05.1985 pod nr. rej. KA 57242 i prowadzonej przez Wydział V MUSW Bytom. W ramach sprawy inwigilowano pracownika Kopalni Węgla Kamiennego „Dymitrow” w Bytomiu, zaangażowanego w produkcję i kolportaż „ulotek zawierających treści znieważające ustrój i naczelne organy PRL”. Rozpracowanie zakończono 25.02.1986, a materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40544/II. Andrzej Drobiczek występuje w aktach sprawy w związku z omówieniem SOR krypt. „Sigma”, której był figurantem. IPN Ka 043/1380 t. 3 (40544/II).
.