Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Henryk
Nazwisko: Serbinowski
Miejsce urodzenia: Starosiedle
Data urodzenia: 13-11-1946
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy operacyjno-śledczej o krypt. "Wichrzyciele" (nr rej. 10235), prowadzonej przez Wydz. III i Wydz. Śledczy KW MO w Opolu, dot. rozkolportowania na terenie Opola w dniach 17-19.03.1968 "wrogich ulotek", nawołujących do przeciwstawienia się "władzy ludowej". Sprawę zakończono ujęciem wszystkich kolportujących ww. ulotki, w tym Jana Serbinowskiego, i skierowaniem na drogę sądową. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 3235/II. IPN Wr 011/461 (3235/II).
Akta dochodzenia 10/68 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Opolu dot. przewożenia w dniu 18.03.1968 z Opola do Krakowa i z powrotem "odezw studenckich nawołujących ludność do nieposłuszeństwa i przeciwdziałania organom władzy", m.in. przez Jana Serbinowskiego. Przeciwko ww. 03.04.1968 Prokuratura Wojewódzka w Opolu wniosła akt oskarżenia (znak sprawy II Ds 16/68). W dniu 30.10.1968 Sąd Powiatowy w Opolu uznał Jana Serbinowskiego winnym i skazał na 3 miesiące aresztu z zawieszeniem wykonania kary na 2 lata. IPN Wr 012/2806 (K-922/68).
.