Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Pochwat
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 22-04-1933
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edmund Pochwat, w latach 80. pracownik Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Wigolen” w Częstochowie i wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w tych Zakładach, występuje (wraz z kilkuset innymi osobami) w wykazach SB i MSW dotyczących osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu województwa częstochowskiego (poczynając od dnia 13 grudnia 1981): w wykazie sporządzonym w Wydziale "C" KW MO w Częstochowie w latach 1981-1982 oraz w wykazie Biura Śledczego MSW z roku 1982. Zapisano między innymi, że Edmund Pochwat został internowany dn. 17 grudnia 1981 na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Częstochowie za "działalność antysocjalistyczną" i osadzony w tzw. Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Zabrzu-Zaborzu. Zapisano także, że to internowanie ww. działacza NSZZ „Solidarność” "uchylono" w dniu 8 marca 1982. IPN BU 01152/35, IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248).
Edmund Pochwat figuruje jako "internowany" w aktach Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu z grudnia 1981 i pierwszych trzech miesięcy 1982. Zapisano w nich między innymi, że Edmund Pochwat został internowany w dniu 17 grudnia 1981 na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Częstochowie i w dniu 18 grudnia 1981 został osadzony w ww. Ośrodku Odosobnienia (więzieniu). Zapisano także, że Edmund Pochwat został zwolniony z tego więzienia w dniu 8 marca 1982. Akta te zawierają przede wszystkim karty i zapisy depozytowe dotyczące ww. internowanego. IPN Ka 42/616 (12/81).
Edmund Pochwat figurował w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Kolektyw" (nr rej. 5853). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. V WUSW w Częstochowie w latach 1981-1982 (od dn. 6.11.1981 do 10.08.1982) i dot. operacyjnej kontroli i inwigilacji Edmunda Pochwata oraz kilku innych działaczy NSZZ "Solidarność". Edmund Pochwat był bowiem podejrzany o "wykorzystywanie związków zawodowych do wrogiej działalności politycznej". W kartotece SB zapisano, że prowadzenie tej sprawy zakończono dn. 10.08.1982. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1031/II. Materiały o sygn. 1031/II zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Edmund Pochwat figurował w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) i następnie Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim "Listonosz" (nr rej. 10755). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. V WUSW w Częstochowie w latach 1987-1988 (od dn. 12.06.1987 do 18.06.1988) i dot. operacyjnej kontroli i inwigilacji Edmunda Pochwata oraz kilku innych działaczy NSZZ "Solidarność" z regionu częstochowskiego. Edmund Pochwat był bowiem podejrzany o "rozprowadzanie nielegalnych biuletynów" w Częstochowie i innych miejscowościach woj. częstochowskiego. W kartotekach SB zapisano, że prowadzenie tej sprawy zakończono dn. 18.06.1988 z powodu "zaprzestania wrogiej działalności" przez ww. Akta zarchiwizowano pod sygn. 1924/II. Materiały o sygn. 1924/II zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Edmund Pochwat figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim "Klin". Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. V WUSW w Częstochowie w latach 1988-1989 i dot. operacyjnej kontroli i inwigilacji Edmunda Pochwata oraz kilku innych działaczy i członków NSZZ "Solidarność". Materiały te dot. głównie sprawy utworzenia Tymczasowego Zarządu Zakładowego NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Lniarskiego "Wigolen" w Częstochowie w marcu 1989 r. (Edmund Pochwat był członkiem tego Tymczasowego Zarządu Zakładowego). Akta sprawy o krypt. "Klin" złożono do archiwum pod sygn. 2013/II. IPN Ka 0135/240 (2013/II).
.