Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Pikulski
Miejsce urodzenia: Wojcieszów
Data urodzenia: 28-06-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Pikulski w dniu 15.07.1982 został zarejestrowany przez Wydz. V KW MO w Legnicy pod nr. 3965 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Pocztówka" (o tym samym nr. rejestracyjnym) w związku z podejrzeniem, iż "kolportował na terenie zakładu pracy [Fabryka Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie] ulotki o wrogiej treści". Prowadzenie sprawy zakończono 28.02.1983 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej, a 13.05.1983 materiały złożono w archiwum pod sygn. 571/II. IPN Wr 022/516 (571/II).
.