Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Pikuła
Miejsce urodzenia: Dobrenica
Data urodzenia: 29-11-1923
Imię ojca: Adam
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne sprawy prowadzonej w 1952 roku przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu i PUBP w Trzebnicy dotyczącej "rozpracowania kontrrewolucyjnej organizacji >Armia Krajowa< działającej na terenie woj. wrocławskiego w latach 1949-1952". Władysław Pikuła występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 024/140 t. 1, 2 (419/II).
Władysław Pikuła występuje w akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy PUBP w Trzebnicy w sprawie "przynależności do nielegalnej organizacji". Sprawę zakończono sporządzeniem 17.12.1952 aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/3920 (14372/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez PUBP w Trzebnicy dot. przynależności Władysława Pikuły do "nielegalnej organizacji". W dniu 19.12.1952 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego PUBP w Trzebnicy i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/114 (Pr II 711/52).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 07.01.1953 Władysław Pikuła został uznany winnym tego, że "w okresie od wiosny 1952 r. do dnia 21.10.1952 r. tj. do chwili aresztowania na terenie Skokowej pow. Trzebnica usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, przez to, że był członkiem kontrrewolucyjnej organizacji >AK<, przy czym działalność jego polegała na wykonywaniu poleceń organizacyjnych", i skazany na karę 6 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat, wraz z przepadkiem mienia. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 21.10.1952. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z 28.05.1953 WSR złagodził wymiar kary więzienia o 1/3 do 4 lat więzienia, a postanowieniem z 14.03.1954 udzielił Władysławowi Pikule przerwy w odbywaniu kary na okres 5 miesięcy, od 20.06.1954 do 20.11.1954. Postanowieniem z 29.03.1955 WSR zwolnił ww. warunkowo z pozostałej do odbycia kary więzienia. Władysław Pikuła karę pozbawienia wolności odbywał początkowo w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, a od 26.02.1954 w Ośrodku Pracy Więźniów w Jaroszowie, skąd został zwolniony 31.03.1955. Dnia 06.04.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec ww. z dnia 07.01.1953. IPN Wr 21/5357 (Sr 821/52), IPN Wr 400/220.
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad wykonaniem kary dot. Władysława Pikuły, skazanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 07.01.1953. IPN Wr 155/2226 (W 178/53).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone w Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1975. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. >Armia Krajowa< o zabarwieniu kontrrewolucyjnym, działającej na terenie woj. wrocławskiego w okresie 1949/52", której członkiem był Władysław Pikuła. IPN Wr 049/127 (F-128).
.