Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Honorata
Nazwisko: Hamerla
Nazwisko rodowe: Cupiał
Miejsce urodzenia: Myszków
Data urodzenia: 09-04-1908
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze. Śledztwo prowadzone przez PUBP w Zawierciu w sprawie zamieszek, które miały miejsce podczas wyborów sołtysa wsi Nowa Wieś. W trakcie prowadzonego śledztwa 02.10.1948 zatrzymano Honoratę Hamerla. W dniu 16.10.1948 przedstawiono jej zarzut „przygotowania do usunięcia rządu i zmiany Demokratycznego Ustroju Państwa Polskiego” w ten sposób, że „dnia 26.09.1948 na terenie powiatu zawierciańskiego wznosiła okrzyki >dość tych ruskich rządów czas skończyć z nimi<”. Dnia 06.11.1948 H. Hamerla została osadzona w Więzieniu Karno-Śledczym w Sosnowcu. IPN Ka 06/661 t. 1-3 (3419/III).
Akta sądowe. W dniu 03.12.1948 Prokurator Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach zatwierdził akt oskarżenia wobec Honoraty Hamerla. W dniu 07.01.1949 Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na podstawie art. 87 w zw. z art. 86 KKWP uznał H. Hamerlę winną próby „przygotowania do obalenia przemocą Demokratycznego Ustroju Państwa Polskiego przez publiczne oświadczenia mające na celu poderwanie autorytetu obecnego Rządu Polskiego, wywołanie nienawiści do niego jak również wzbudzenie niechęci społeczeństwa do podstawowych założeń polityki zagranicznej, opartej na ścisłym sojuszu i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim” i skazał ją na karę 18 miesięcy więzienia. Sąd Wojewódzki w Katowicach postanowieniem z dnia 03.12.1993 stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 07.01.1949. IPN Ka 238/2621 t. 1-2 (Sr 784/48).
Materiały administracyjne będące opracowaniem wewnątrzresortowym sporządzonym w 1961 roku przez Wydział „C” KWMO w Katowicach, zawierają wykazy osób z terenu powiatu zawierciańskiego. Honorata Hamerla występuje w rozdziale zatytułowanym „Nielegalne organizacje po wyzwoleniu” pod pozycją 10, w której odnotowano: „1 rok i 6 mies. więź. WSR. Katowice”. IPN Ka 0132/12 t. 1 (10/ZW).
Materiały administracyjne będące opracowaniem wewnątrzresortowym sporządzonym przez KWMO w Katowicach w latach 1975-1979. Materiały zawierające kwestionariusze osobowe oraz karty na czyn przestępczy dot. osób podejrzanych o rozpowszechnianie „wrogiej propagandy”. Honorata Hamerla występuje jako osoba, która „w dniu 26.09.1948 w Nowej Wsi pow. Zawiercie publicznie szkalowała ustrój PRL i ZSRR”. IPN Ka 057/626 t. 5.
.