Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Izydorczyk
Miejsce urodzenia: Podłęże Królewskie
Data urodzenia: 19-09-1904
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze. Śledztwo prowadzone przez Referentów Terenowych (Gminnych) Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kłobucku w sprawie „rozpowszechniania fałszywych wiadomości o treści antypaństwowej”. W trakcie prowadzonego śledztwa w dniu 16.10.1952 aresztowano Stanisława Izydorczyka. Ww. był podejrzany o „współudział w organizowaniu zbiorowego słuchania wrogich audycji” oraz „rozsiewanie wrogiej propagandy godzącej w ustrój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. Orzeczeniem Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie z dnia 17.04.1953 Stanisław Izydorczyk (oskarżony z art. 22 dekretu z 13.06.1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa) został skierowany na 14 miesięcy pobytu w obozie pracy. IPN Ka 023/1461 (5944/III).
Materiały administracyjne, dotyczące działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego na terenie powiatów częstochowskiego i lublinieckiego. Stanisław Izydorczyk występuje w wykazie „członków Mikołajczykowskiego PSL - Gmina Panki”. IPN Ka 032/9 t. 1-2.
Materiały administracyjne, zawierające kwestionariusze osobowe oraz karty na czyn przestępczy dot. osób podejrzanych o rozpowszechnianie „wrogiej propagandy”. Stanisław Izydorczyk występuje jako osoba, która „w czerwcu 1952 w Podłężu Królewskim, rozpowszechniała wiadomości zasłyszane w czasie wspólnego słuchania audycji rozgłośni RWE i BBC”. IPN Ka 057/626 t. 5.
.