Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Henryk
Nazwisko: Wilczyński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-02-1907
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Ze szczątkowych zapisów ewidencyjnych wynika, że Jerzy Wilczyński był także rozpracowywany:

-przez WOP w ramach sprawy o sygn. 10115/a,

-przez Wydził I, Sekcję II WUBPP Szczecin w ramach sprawy 3432/49

-przez Wydz. II Sekcję II WUBP Szczecin w ramach sprawy o numerze 11310.

Brak szczegółowych danych dotyczących ww. spraw, poza informację, że związane one były ze służbą ww. za granicą i podejrzeniem o działalnosć szpiegowką.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Mewa” (rej. Sz 6/1949), prowadzona przez Wydz. I WUBP w Szczecinie w latach 1949-1952, związana z rozpracowaniem polskich żołnierzy i personelu służącego w siłach lotniczych na terenie Wielkiej Brytanii, którzy po wojnie osiedlili się na terenie woj. szczecińskiego. Jerzy Wilczyński występuje w materiałach jako żołnierz, który po kampanii wrześniowej został internowany na Łotwie. Następnie, poprzez Skandynawię przedostał się do Francji, a następnie na Wyspy Brytyjskie. Tam podjął służbę jako strzelec samolotowy, a następnie oficer administracyjny. Po powrocie do Polski w 1947 roku był podejrzewany o prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz wywiadu brytyjskiego, w związku z czym otoczono go agenturą. IPN Sz 009/1473 (13325/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Mewa”, wszczęta przez Dep. I MBP i prowadzona w latach 1949-1955, dotycząca Polaków, byłych żołnierzy RAF-u, którzy powrócili do kraju po II wojnie światowej z Wielkiej Brytanii. Materiały zawierają m.in. wykazy osób figurujących w sprawie, raporty o wszczęciu i przebiegu rozpracowania obiektowego, wykazy byłych członków RAF, charakterystyki, doniesienia agenturalne, notatki służbowe, telefonogramy, karty repatriacyjne z fotografiami, korespondencję itp. Jerzy Wilczyński był rozpracowywany jako były żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Z materiałów wynika, że był rozpracowywany jednocześnie przez Wydz. I WUBP w Szczecinie i MBP w Warszawie, które koordynowały swoje działania. Podejrzewany był o „prowadzenie wrogiej działalności w stosunku do Polski Ludowej”. IPN BU 00231/1 t. 1-24 (1/IV).
Rozpracowywany przez WUBP/WUds.BP w Szczecinie w latach 1949-1956 w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności wywiadowczej w ramach sprawy o kryptonimie "Desant". W toku rozpracowania ustalono dzieje Jerzego Wilczyńskiego w czasie II Wojny Światowej oraz prowadzono kontrolę w związku z intensywną korespondencją międzynarodową na tle filatelistycznym. Materiały 6861/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jerzy Wilczyński był w 1953 roku rozpracowywany przez Wydz. II Departamentu I MBP do numeru 10853/53. Brak szczegółów dotyczących sprawy, której akta nie zachowały się. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych
.