Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Czesław
Nazwisko: Pałasz
Miejsce urodzenia: Poczesna
Data urodzenia: 24-05-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Pałasz został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kontakt” pod nr rej. KA 56485 dn. 10.07.1984 przez Referat V MUSW w Mysłowicach. J. Pałasz jako były członek NSZZ „Solidarność” był podejrzewany o kolportaż ulotek o „wydźwięku antysocjalistycznym” na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Lenin” w Mysłowicach. W sprawę zaangażowano liczne osobowe źródła informacji (OZI), w tym: tajnych współpracowników (TW), kontakty operacyjne (KO), kontakt służbowy (KS). W mieszkaniu ww. dwukrotnie dokonano tajnego przeszukania. Sprawę zakończono 15.07.1986 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 41980/II. IPN Ka 048/150 (41980/II).
.