Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Bielski
Miejsce urodzenia: Głogów
Data urodzenia: 07-01-1950
Imię ojca: Edward
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Bielski 06.01.1984 został zarejestrowany pod nr. 5471 w kategorii OZ (osoba zabezpieczona) w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Lancet” (nr rejestracyjnych 4124), założonej przez Wydz. V KW MO w Legnicy, a następnie prowadzonej przez p. V RUSW w Głogowie, w celu "ustalenia składu osobowego nielegalnej grupy b. NSZZ >S[olidarność]< zajmującej się produkcją, kolportażem nielegalnych wydawnictw". Ww. był łącznikiem, producentem i kolporterem "nielegalnych ulotek sygnowanych przez podziemne struktury b. NSZZ >S<". Sprawę zakończono 20.05.1985 skierowaniem do sądu – "umorzenie na mocy ustawy o amnestii". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 888/II. Materiały o sygn. arch. 888/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.