Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zbigniew Mieczysław
Nazwisko: Klepacki
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 07-03-1938
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1959 r. prawnik specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, profesor zwyczajny nauk politycznych w 1985 r. Po wojnie wraz z rodziną zamieszkał w Mławie, gdzie ukończył szkołę średnią w 1954 r. W 1959 r. ukończył studia na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Szkoły Głównej Służby Zagranicznej tytułem magistra, dyplom z dnia 24.04.1959 r. doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał w 1962 r., dyplomem z 3.10.1963 r. Habilitację w zakresie historii stosunków międzynarodowych uzyskał dyplomem Wojskowej Akademii Politycznej z 30.07.1970 r. Po uzyskaniu magisterium (1959 r.) rozpoczął pracę w Gabinecie Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, tam pracował do roku 1962. W latach 1963-1973 zatrudniony na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki na stanowiskach od starszego asystenta do docenta. W tym okresie odbył podyplomowe studia specjalistyczne w College d'Europe w Belgii (1966-1967), gdzie prowadził wykłady w okresie 1970-1971. W roku akademickim 1972-1973 przeprowadzał badania na Wydziale Prawa Uniwersytetu Harvarda (USA). W Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych pracował w latach 1973-1981, pełnił wówczas funkcję Kierownika Zakładu Krajów Socjalistycznych, następnie Zespołu ds. Organizacji Międzynarodowych. W latach 1974-1975 w Ministerstwie Handlu Zagranicznego zatrudniony na pół etatu, w latach 1975-1977 prowadził wykłady na Podyplomowym Studium Dyplomatycznym przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Od 1981 r. w Instytucie Krajów Socjalistycznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie kierował Zakładem Współpracy i Integracji Krajów Socjalistycznych. Od września 1984 r. dyrektor tej placówki.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12552, s. 1-2, 5-8, 11, 12, 13, 34.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Zakładowy w Polskiej Akademii Nauk Warszawa PZPR 1981 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12552, s. 1, 10, 37.
Członek Egzekutywa Komitet Zakładowy w Polskiej Akademii Nauk Warszawa PZPR 1981 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12552, s. 1, 10, 37.
.