Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Bolesław
Nazwisko: Wodkowski
Miejsce urodzenia: Wielki Komorsk
Data urodzenia: 07-11-1922
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa w sprawie nielegalnej "Podziemnej Organizacji Armii Krajowej" działającej w Grudziądzu w latach 1948-1949. Śledztwo prowadził Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy. W nocy z 1 na 02.03.1949 doszło do zniszczenia dekoracji na świetlicy fabryki „H.V” w Mniszku (w czasie zabawy nieznani sprawcy pocięli portrety Lenina, Stalina i Bieruta oraz zniszczyli dekoracje). W wyniku podjętych czynności operacyjnych zatrzymano wytypowane przez agenturę osoby, które w czasie przesłuchania przyznały się do zarzucanego czynu, ujawniły swój udział w AK i zdradziły UB innych członków ugrupowania, w tym m.in. Romana Wodkowskiego. Ww. został zatrzymany i przesłuchany na okoliczność przynależności do podziemnej organizacji. 13.05.1949 Referat Śledczy PUBP w Grudziądzu przygotował akt oskarżenia zarzucając ww. członkostwo od lipca 1948 do 06.03.1949 w organizacji, początkowo w charakterze sekretarza, a od listopada 1948 w roli komendanta placówki w Wielkim Komorsku. IPN By 070/741 t. 1-2 (787/III).
Akta sądowe prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie karnej dot. przynależności do powojennej organizacji podziemnej. Roman Wodkowski, tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 08.03.1949 (Pr.II-114/49) jako podejrzany o przynależność od lipca 1948 do 05.03.1949 do nielegalnej organizacji podziemnej „AK”. Oskarżony aktem sporządzonym 13.05.1949 o przynależność do podziemnej organizacji „usiłującej przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej narodu i zmienić ustrój Państwa Polskiego”. Postanowieniem WPR w Bydgoszczy z 19.05.1949 zatwierdzono akt oskarżenia i przesłano go wraz z aktami śledztwa do sądu. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Grudziądzu (Sr. 192/49) z 03.06.1949 na karę 6 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw obywatelskich i praw honorowych na 3 lata. IPN By 66/1770-1773.
Akta penitencjarne Romana Wodkowskiego skazanego wyrokiem WSR w Bydgoszczy (Sr. 192/49) na karę 6 lat pozbawienia wolności i kary dodatkowe. Tymczasowo aresztowany postanowieniem WPR w Bydgoszczy (Pr.II-114/49) z 08.03.1949 i osadzony w więzieniu w Grudziądzu. Orzeczoną przez sąd karę odbywał początkowo w więzieniu w Grudziądzu, od 21.01.1950 w Bydgoszczy, od 03.02.1950 we Wronkach, od 30.10.1951 w Potulicach, od 25.02.1952 w Raciborzu a od 09.05.1953 w Opolu. Postanowieniem WSR w Bydgoszczy (Sr. 192/49) z 29.05.1954 warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary z zastosowaniem okresu próby w wysokości 1 roku. 04.06.1954 opuścił więzienie w Opolu. IPN Wr 582/99 (1156/99).
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia krypt. „Trasa” dot. nielegalnej organizacji podziemnej działającej na terenie powiatu grudziądzkiego. Sprawę prowadził Wydz. III WUBP/WU ds. BP/KW MO w Bydgoszczy od 27.10.1948 do 19.03.1957. Na terenie powiatu grudziądzkiego powstała w 1948 roku organizacja młodzieżowa "P.O.A.K" (Podziemna Organizacja Armii Krajowej). Swoim zasięgiem objęła Grudziądz i powiat grudziądzki, świecki i brodnicki. Organizacja prowadziła działalność mającą na celu obalenie ustroju komunistycznego. W wyniku realizacji tej sprawy zostało zatrzymanych 15-cie osób, którzy zostali osądzeni i przebywali w więzieniach, w tym Roman Wodkowski. IPN By 044/130 (1227/II).
Ankiety personalne osób wobec których prowadzono śledztwa w latach 1945-1962 przez Wydz. Śledczy WUBP/WUdsBP/KW MO w Bydgoszczy. W materiałach znajduje się ankieta personalna Romana Wodkowskiego, będącego od lipca 1948 członkiem podziemnej organizacji w Grudziądzu oraz protokoły przesłuchań, akt oskarżenia i odpis wyroku skazującego ww. IPN By 0112/4, IPN By 00118/12.
Akta prokuratorskiego nadzoru nad wykonaniem kary sądowej w sprawie członków powojennej organizacji podziemnej działającej w Grudziądzu w latach 1948-1949. W materiałach znajdują się dokumenty dotyczące Romana Wodkowskiego, w tym m.in. postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, akt oskarżenia, wyrok sądowy. IPN By 113/2-3.
Charakterystyka nr 41 nielegalnej organizacji młodzieżowej występującej pod nazwą „Armia Krajowa- V ugrupowanie”, działającej od lipca 1948 do marca 1949 na terenie powiatu grudziądzkiego. Organizacja została założona na terenie gimnazjum w Grudziądzu. Na stanie wyposażenia posiadała 4 sztuki broni (2 pistolety, 1 rakietnicę, 1 granat zaczepny). W ramach antykomunistycznej działalności członkowie organizacji zniszczyli portrety przywódców państwowych w świetlicy fabrycznej zakładów „HV Mniszek”. Organizacja została rozbita w marcu 1949 przez funkcjonariuszy PUBP w Grudziądzu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 03.06.1949 członków organizacji skazano na kary więzienia od 2 do 10 lat. Jedną z aresztowanych osób był m.in. Roman Wodkowski, członek organizacji, a następnie dowódca placówki w Wielkim Komorsku. Werbował nowych członków i uczestniczył w zebraniach konspiracyjnych, na których omawiane były formy walki z systemem komunistycznym. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy ww. IPN BU 0176/79 (41/O), IPN By 09/41 (41/O).
.