Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Międzyrzecze pow. Brześć nad Bugiem
Data urodzenia: 12-02-1914
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aleksander Leszczyński pseud. "Marynarz", w latach 1946-1950 żołnierz VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenach powiatów Bielsk Podlaski, Sokołów Podlaski i Wysokie Mazowieckie, figuruje w aktach śledczych UB z WUBP w Białymstoku z lat 1950-1952. Aleksander Leszczyński był oskarżony m.in. o to, że w okresie od lipca 1946 do 7 czerwca 1950 na terenach kilku powiatów woj. białostockiego i kilku wschodnich gmin woj. warszawskiego "był członkiem nielegalnego związku usiłującego przemocą obalić demokratyczny ustrój państwa", "przechowywał bez zezwolenia władz zdatną do użytku broń palną i amunicję" i "działając wspólnie z innymi dopuścił się gwałtownych zamachów zbrojnych" na funkcjonariuszy MO, UB i wojska. Ponadto "wspólnie z innymi brał udział w zaborze pieniędzy i mienia na szkodę [komunistycznej] spółdzielni związku Samopomocy Chłopskiej i ludności cywilnej". Akta te zawierają m.in. raporty i meldunki kilku jednostek UB i MO, a także protokoły przesłuchań kilku osób "podejrzanych", w tym protokoły przesłuchań Aleksandra Leszczyńskiego z czerwca i lipca 1950. IPN Bi 07/444 (1176/III).
Aleksander Leszczyński pseud. "Marynarz" figuruje jako "członek nielegalnej organizacji NZW" w aktach UB z PUBP Bielsk Podlaski i WUBP w Białymstoku z lat 1946-1950 dot. rozpracowania i likwidacji członków kilku partyzanckich oddziałów NSZ i NZW - działających w latach 1945-1949 na terenach powiatu Bielsk Podlaski i pow. Siemiatycze. Akta te zawierają m.in. pisma i plany UB dot. rozpracowania i likwidacji oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem Czesława Pieleckiego pseud. „Jaskółka", doniesienia tajnych informatorów UB oraz protokoły przesłuchań osób "podejrzanych" i świadków. Aleksander Leszczyński pseud. "Marynarz" figuruje m.in. w obszernym protokole jego przesłuchania datowanym 13 czerwca 1950 (przesłuchania przeprowadzonego po jego aresztowaniu przez UB w dniu 7 czerwca 1950). IPN Bi 011/25 (167/IV/a-c) t. 1-3.
Aleksander Leszczyński pseud. "Marynarz" figuruje jako "członek nielegalnej organizacji zbrojnej" w aktach kontrolnych śledztwa UB z WUBP w Białymstoku z lat 1948-1953. To śledztwo było prowadzone przeciwko aresztowanemu żołnierzowi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) Janowi Sabin pseud. "Wiewiórka" (ur. 12.07.1926), który był oskarżony o "usiłowanie obalenia przemocą demokratycznego ustroju państwa". Akta te zawierają m.in. plany śledztw i protokoły przesłuchań aresztowanych żołnierzy podziemia i kilku świadków, a także korespondencje, meldunki i raporty kilku jednostek UB i MO, dokumenty UB dot. "napadów", "zamachów" i innych zbrojnych akcji dokonanych przez ww. partyzantów, w tym przez Aleksandra Leszczyńskiego. IPN Bi 07/822 (1582/III) t. 1.
Aleksander Leszczyński pseud. "Marynarz" figuruje w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z lat 1950-1951. Aleksander Leszczyński był oskarżony między innymi o "udział w związku zbrojnym mającym na celu obalenie przemocą demokratycznego ustroju państwa", o "współudział w zamachach na żołnierzy wojska i funkcjonariuszy MO", "posiadanie broni bez zezwolenia" i inne "przestępstwa przeciw ludowemu państwu". Wyrokiem ww. Wojskowego Sądu z dnia 10 grudnia 1951 Aleksander Leszczyński został skazany na karę śmierci, konfiskatę całego mienia i „utratę praw na zawsze”. IPN Bi 212/4309 (Sr. 694/51, Sr 346/51) t. 1-2.
Aleksander Leszczyński figuruje w materiałach Centralnego Zarządu Więziennictwa z lat 1956-1969 zatytułowanych "Kartoteka skazanych" (ta kartoteka obejmuje karty wytworzone w poszczególnych więzieniach PRL w latach 1944-1968). W karcie dot. Aleksandra Leszczyńskiego s. Józefa zapisano między innymi, że wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 grudnia 1951 został on skazany na "karę śmierci". Zapisano, że "wyrok wykonano" w dniu 21 lutego 1952 w więzieniu w Białymstoku. IPN BU 2449/1.
Aleksander Leszczyński pseud. "Marynarz" figuruje (wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia) w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z roku 1975 zatytułowanym "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 24". Akta te dot. głównie partyzanckiego oddziału pod dowództwem "Jaskółki", tj. Czesława Pieleckiego pseud. „Jaskółka". W kwestionariuszu dot. Aleksandra Leszczyńskiego pseud. "Marynarz" zapisano między innymi, że ww. "od lipca 1946 r. do czerwca 1947 r. był członkiem nielegalnej organizacji w bojówce >Młota< [tj. partyzanckiego oddziału pod dowództwem kpt. Władysława Łukasiuka pseud. >Młot<]. (...) Od jesieni 1947 r. był kolejno w bojówce >Plona<, >Wróbla< i >Jaskółki< [z NZW]. W dniu 8 VI 1950 został ujęty w czasie operacji przeprowadzonej przez PUBP Bielsk Podlaski i KBW. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10.12.1951 skazany na karę śmierci - wyrok wykonano". IPN BI 019/11/3 (1/11).
Aleksander Leszczyński pseud. "Marynarz" występuje (wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia) w aktach Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1974-1982 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 2". Ta charakterystyka (opracowana na podstawie akt UB z lat 1940-ch i 1950-ch) dot. oddziałów VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej - działających w latach 1945-1952 na terenach powiatów Wysokie Mazowieckie, Sokołów Podlaski, Bielsk Podlaski, Węgrów i powiatów sąsiednich. Akta te obejmują przede wszystkim kwestionariusze osobowe żołnierzy i ich współpracowników. W kwestionariuszu dot. Aleksandra Leszczyńskiego pseud. "Marynarz" zapisano między innymi, że ww. "W dniu 22 IV 1946 r. wstąpił do bandy >Młota<. Pełnił funkcję członka osobistej ochrony >Młota< (...). Jesienią 1947 r. przyłączył się do bandy >Plona< [tj. partyzanckiego oddziału NZW pod dowództwem sierż. Tadeusza Bogatki „Plona”], wiosną 1949 przyłączył się do bandy >Jaskółki<, w której działał do czerwca 1950 r.". IPN Bi 019/25 (1/24) t. 2.
Aleksander Leszczyński występuje (wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego) w aktach Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1973-1987 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 57". Ta charakterystyka (opracowana przez SB na podstawie akt UB z lat 1940-ch) dot. Komendy Powiatu Bielsk Podlaski krypt. "Burza" Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz partyzanckich oddziałów i struktur jej podległych - działających w latach 1945-1956 na terenach powiatu Bielsk Podlaski i kilku gmin pow. Hajnówka. Akta obejmują przede wszystkim kwestionariusze osobowe żołnierzy i członków siatki NZW. W kwestionariuszu dot. Aleksandra Leszczyńskiego zapisano, że w okresie od jesieni 1947 na terenie pow. bielskiego walczył w oddziale Kazimierza Borkowskiego pseud. "Wróbel" z NZW. Brał udział w akcjach zbrojnych. Nie ujawnił się podczas amnestii 1947 roku. IPN Bi 019/118 t. 4 (2/56).
.