Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Pruszyński
Miejsce urodzenia: pow. Wysokie Mazowieckie
Data urodzenia: --1926
Imię ojca: Franciszek
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Pruszyński pseud. "Sosna", w latach 1945-1947 żołnierz antykomunistycznego zbrojnego podziemia na terenach powiatu Bielsk Podlaski, pow. Wysokie Mazowieckie i powiatów okolicznych, walczył z komunistycznymi okupantami kraju między innymi w szeregach VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej pod dowództwem kpt. Władysława Łukasiuka pseud. „Młot”. Występuje w aktach operacyjnych i meldunkach szefów komend MO z KP MO Bielsk Podlaski oraz z KW MO w Białymstoku z lat 1947-1948 zatytułowanych "Teczka bandy >Bartosza<". Te materiały operacyjne i meldunki MO dot. ścigania i stopniowej likwidacji partyzanckiego oddziału pod dowództwem por. Waleriana Nowackiego pseud. "Bartosz" - walczącego z UB i MO w latach 1946-1948 na terenach pow. Bielsk Podlaski, pow. Wysokie Maz. i powiatów okolicznych. Ww. akta MO zawierają przede wszystkim meldunki i raporty dotyczące spraw rozpoznania, ujęcia bądź zabicia poszczególnych żołnierzy podziemia, a także doniesienia agentury MO i UB. Franciszek Pruszyński pseud. "Sosna" występuje m.in. w "operacyjnej notatce" (nie datowanej) dot. 7 zabitych partyzantów z oddziału "Bartosza", w tym Franciszka Pruszyńskiego (notatce zamieszczonej na str. 6). Zapisano w niej między innymi, że Franciszek Pruszyński pseud. "Sosna" to "dowódca patroli w oddz. >Bartosza<", który został "zabity w potyczce z UB i KBW we wsi Skiwy w gminie Drohiczyn dnia 22 VII 1947 r.". IPN Bi 047/1081 (46/172) t. 6.
Franciszek Pruszyński występuje (wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia) w aktach operacyjnych i meldunkach szefów komend MO z KP MO Bielsk Podlaski oraz z KW MO w Białymstoku z lat 1947-1948 zatytułowanych "Teczka bandy >Młota< rok 1947". Te materiały operacyjne i meldunki MO dot. ścigania i likwidacji kilku zbrojnych oddziałów partyzanckich z VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej pod dowództwem kpt. Władysława Łukasiuka pseud. „Młot”, w tym oddziału pod dowództwem por. Waleriana Nowackiego pseud. "Bartosz" - walczących w latach 1945-1952 na terenie pow. Bielsk Podlaski, pow. Wysokie Maz. i powiatów okolicznych. Ww. akta MO zawierają przede wszystkim meldunki i raporty dotyczące ujęcia bądź zabicia poszczególnych współpracowników i żołnierzy podziemia. Franciszek Pruszyński występuje m.in. w meldunku operacyjnym i piśmie MO z dn. 22-23 lipca 1947 dot. obławy na kilku partyzantów z oddziału "Bartosza". IPN Bi 047/1079 (46/171).
Franciszek Pruszyński pseud. "Sosna" występuje w aktach Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1976-1982 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 2". Ta charakterystyka (opracowana na podstawie akt UB i MO z lat 1940-ch i 1950-ch) dot. zbrojnych oddziałów VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej - walczących z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1945-1952 na terenach powiatów Wysokie Mazowieckie, Sokołów Podlaski, Bielsk Podlaski i powiatów sąsiednich. W kwestionariuszu osobowym dot. Franciszka Pruszyńskiego pseud. "Sosna" (nr 164) zapisano między innymi, że ww. "od 1945 r. należał do bandy >Młota<. Był dowódcą patroli w bojówce >Bartosza< (...). Dnia 22 VII 1947 r. w zbrojnym starciu z grupą operacyjną UB został zabity". Niżej zapisano, że przy poległym Franciszku Pruszyńskim "zdobyto pistolet 15-strzałowy K-132". IPN Bi 019/25 (1/24) t. 2.
.