Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Jan
Nazwisko: Frischke
Miejsce urodzenia: Solec Kujawski
Data urodzenia: 25-12-1940
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Frischke był kontrolowany operacyjnie od 24.03.1984 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Kornik" nr rej. 22951 przez Wydz. IV/VI WUSW w Bydgoszczy. Powodem była aktywna działalność w NSZZ RI "Solidarność" na terenie gminy Solec Kujawski. Rozpracowanie ww. zakończono 17.08.1987, materiały złożono do archiwum pod sygn. 6933/II. Akta o sygn. 6933/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Dokumentacja planu obronnego "PM-85" Wydziału VI WUSW w Bydgoszczy za lata 1985-1990. Kazimierz Frischke figuruje w "wykazie osób szczególnie niebezpiecznych, podlegających aktywnemu rozpracowaniu w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" jako członek NSZZ "Solidarność” Rolników Indywidualnych w Bydgoszczy, inicjator utworzenia na terenie gm. Solec Kujawski Duszpasterstwa Rolników. IPN By 077/944.
Akta paszportowe prowadzone od 19.03.1979 do 15.06.1989 przez Wydz. Paszportów KW MO/WUSW Bydgoszcz. Ww. pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym służb, o czym świadczy wypożyczanie akt paszportowych przez Wydz. II oraz Wydz. VI WUSW w Bydgoszczy. IPN By 680/ 41114 (EABY 41114).
.