Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda Jadwiga
Nazwisko: Leopold
Nazwisko rodowe: Iwanowska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-10-1920
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Wanda" prowadzonej przez Wydz. III KSMO w Warszawie w latach 1976-1977. Z materiałów wynika, że Wanda Leopold w dniu 14.02.1976 została zarejestrowana do nr 14579 jako figurantka rozpracowania. Podstawą założenia sprawy był fakt, że ww. podpisała tzw. "petycję 101" do Sejmu PRL wyrażającą protest przeciwko zmianom w konstytucji PRL. Ponadto w 1976 roku opracowała również list do władz PRL w którym domagała się powołania komisji w celu zbadania przyczyn wydarzeń czerwcowych w Radomiu i Ursusie. Rozpracowanie zakończono 30.10.1977 z uwagi na zgon figurantki. Materiały złożono w archiwum Wydziału "C" KSMO pod sygn. 4936/II. IPN BU 0246/814 (4936/II).
Z zachowanych materiałów ewidencyjnych wynika, że Wanda Leopold w latach 1957-1974 pozostawała w operacyjnym zainteresowaniu Departamentu III MSW. Wielokrotnie wyjeżdżała prywatnie i służbowo zagranicę. Utrzymywała kontakty z "osobami prowadzącymi działalność antypaństwową" oraz środowiskiem byłych żołnierzy batalionu "Parasol". Podczas wydarzeń marca 1968 była aktywnym organizatorem nadzwyczajnego zebrania ZLP. W czasie wystąpień studenckich "rozpowszechniała nieprawdziwe wiadomości i inspirowała do wrogich wystąpień". 25.04.1974 zakończono prowadzenie rozpracowania, a materiały złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 17270/II (zniszczono w maju 1980). Zapis na karcie E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW, protokół brakowania akt nr 54 z 29.05.1980 zawierający informacje o zniszczeniu akt 17270/II.
Z zachowanych zapisów ewidencyjnych wynika, że w latach 1950-1968 Wanda Leopold była figurantką Sprawy Obiektowej dotyczącej byłych żołnierzy batalionu "Parasol" oraz środowiska żołnierzy AK. Materiały zdjęto z ewidencji 24.10.1968 i złożono w archiwum pod sygn. 110/IV, a następnie 14.10.1988 zniszczono. Zapis z dziennika archiwalnego SUSW do nr 110/IV, zapis z protokołu zniszczenia nr 68/88 z 14.10.1988 poz. 106, zapis o osobie z komputerowego zbioru danych byłej SB (ZSKO).
Akta śledcze dotyczące śledztwa prowadzonego w latach 1947-1955 przez Dep. Śledczy MBP przeciw Janowi Mazurkiewiczowi i innym oskarżonym o działalność „w nielegalnej organizacji i usiłowanie zmiany przemocą ustroju Polski Ludowej”. W aktach śledztwa przechodzi osoba Wandy Leopold w latach II wojny światowej żołnierza AK, a także żony dowódcy I kompanii Batalionu "Parasol", który to batalion podczas Powstania Warszawskiego wchodził w skład Zgrupowania "Radosława" dowodzonego przez płk Jana Mazurkiewicza ps. "Radosław". IPN BU 0330/217 t. 5 (4808/III).
Teczka zawiera materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1975-1977, dotyczące petycji opracowanych przez grupy osób o „postawach opozycyjnych”, a w szczególności sygnatariuszy poszczególnych dokumentów. W materiałach znajdują się wykazy oraz krótkie charakterystyki sygnatariuszy. Wanda Leopold przechodzi w powyższych materiałach jako jeden z sygnatariuszy listów i petycji w sprawie zmian w Konstytucji PRL w 1976 roku. IPN BU 0296/205 t. 7 (KS/4/977).
Materiały administracyjne Departamentu III - charakterystyki osób będących w zainteresowaniu operacyjnym resortu spraw wewnętrznych za lata 1964-1989, w tym charakterystykę Wandy Leopold. W okresie II wojny światowej żołnierza AK oraz żony dowódcy kompanii w batalionie AK "Parasol". Po 1945 roku podejrzewana była przez UB o kontakty ze środowiskiem b. żołnierzy batalionów AK "Zośka" i "Parasol". Następnie w latach 60 i 70 XX wieku W. Leopold była rozpracowywana przez SB z powodu zaangażowania w szereg inicjatyw opozycyjnych. IPN BU 01221/41(218/3).
Akta paszportowe Wandy Leopold. Z materiałów wynika, że ww. otrzymała dwukrotnie zastrzeżenie wyjazdów do "krajów kapitalistycznych" w latach 1968-1970 (Zc 621/68) oraz w latach 1976-1978 (Z-I-650/78/76) na wniosek Wydziału III KSMO. Powodem zastrzeżenia była działalność opozycyjna Wandy Leopold. Zastrzeżenie z lat 1976-1978 anulowano w związku ze śmiercią ww. IPN BU 728/53666 (EAGP 53666).
.